Naslovna AKTUELNO Djeca iz boračke populacije imaju pravo na besplatne udžbenike

Djeca iz boračke populacije imaju pravo na besplatne udžbenikeResorna služba u Općini Lukavac oglasila se obavještenjem koje se odnosi na pripadnike boračke populacije:

 

“Obavještavaju se pripadnici boračke populacije da pravo na podnošenje zahtjeva za nabavku udžbenika za djecu od I do IX razreda mogu podnijeti najkasnije do 30.09.2019. godine.

 

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za nabavku udžbenika imaju sljedeći korisnici:

 

  • djeca RVI-a,
  • djeca PŠ/PB,
  • djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
  • djeca DB-a,
  • djeca MVI-a,
  • djeca umrlog ratnog vojnog invalida,
  • djeca umrlog DB-a.

 

 

 

ZAHTJEVI SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM MOGU SE PODNIJETI NAJKASNIJE DO 30.09.2019. GODINE U ŠALTER SALI OPĆINE LUKAVAC.

 

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 

1. DOKAZ  O PRIPADNOSTI BORAČKOJ POPULACIJI:

  • za DB- ovjerena fotokopija uvjerenja o plaćama pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane,
  • za RVI, PŠ I DOBITNIKA RATNOG PRIZNANJA I ODLIKOVANJA ovjerena fotokopija prvostepenog ili revizionog rješenja.

 

2. KUĆNA LISTA,

 

3. DOKAZ O ZAPOSLENJU SVIH PUNOLJETNIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA I VISINI STALNIH IZVORA PRIHODA (TRI POSLJEDNJE PLATNE LISTE I/ILI ČEK OD PIO PENZIJE)

 

4. UVJERENJE BIROA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA SVE NEZAPOSLENE ČLANOVE DOMAĆINSTVA ILI UVJERENJE IZ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE ZA SVE NEZAPOSLENE ČLANOVE DOMAĆINSTVA-UVJERENJE IZ JEDINSTVENOG SISTEMA, REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA DA NEMAJU AKTIVNO OSIGURANJE

 

 

5. UVJERENJE IZ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE DA KANDIDAT I PUNOLJETNI ČLANOVI DOMAĆINSTVA NE OSTVARUJU DODATNE PRIHODE

 

6. UVJERENJE O REDOVNOM ŠKOLOVANJU ZA DJECU

 

7. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA SAMCE/SAMOHRANE RODITELJE

 

8. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH ZA UDOVE/UDOVCE

 

9. OVJERENA IZJAVA DA PODNOSILAC ZAHTJEVA ZA NABAVKU UDŽBENIKA, ZA KOJE TRAŽI DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI JE/NIJE PRIMIO POMOĆ OD STRANE DRUGE INSTITUCIJE (AKO JE PRIMIO POMOĆ OD KOGA I VISINU DODIJELJENE POMOĆI)

 

10. KOPIJA TEKUĆEG RAČUNA.

 

 

NAPOMENA: NAVEDENU DOKUMENTACIJU DOSTAVITI U ORGINALU ILI OVJERENOJ FOTOKOPIJI.

 

 

KRAJNI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNE DOKUMENTACIJE JE 30.09.2019.GODINE.