Naslovna AKTUELNO Dječiji dodatak za socijalno ugrožene porodice u TK iznosi 25 KM

Dječiji dodatak za socijalno ugrožene porodice u TK iznosi 25 KM


Vlada TK je na današnjoj sjednici utvrdila da će iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine, iznositi 25,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice satroje i više djece za koje će dječiji dodatak iznositi 43,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

 

Vlada je danas utvrdila i jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20%prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih jedanaest mjeseci 2020. godine, odnosno u iznosu od 172,00 KM. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu. Za ostvarivanje ovog prava u Budžetu TK za 2021.godinu je planirano 120.000,00 KM.

 

Također, Vlada je utvrdila i da će novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci iznositi 86,00 KM po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine. Ovo pravo isplaćivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta. Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centar za socijalni rad.

 

Prema današnjoj odluci Vlade, jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više zajedničke djece tokom 2021. godine iznosit će 1.500,00 KM, a ovo pravo mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće zajedničko dijeterođeno u 2021. godini.

 

Vlada je utvrdila i da će visine naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe iznositi 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi. Djeca iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe su djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalnoneosigurani i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a isti neostvaruju prihode od kojih bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da senalaze u teškom stanju socijalne potrebe, a prema ocjeni centra za socijalni rad. Za ove namjene u Budžetu je planirano ukupno 168.000,00KM.

 

Visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu iznosit će 321,00 KM, odnosno 33,75 % prosječne plate u Federaciji BiH za prvih jedanaest mjeseci 2020. godine.

 

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila ukupno 1.070.000,00 KM za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sapodručja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranjui za plaćanjeobaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, mrtvozorstvo. Od ovog iznosa 900.000,00 KM je namijenjeno zaplaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona, a 170.000,00 KM zaplaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove.