Naslovna AKTUELNO Do 2070. godine BiH će imati 50% stanovništva manje

Do 2070. godine BiH će imati 50% stanovništva manje

Bosna i Hercegovina (BiH) ima jednu od najnižih stopa fertiliteta na svijetu (1,25), visok nivo migracija i starenja stanovništva, pokazala je Analiza stanja stanovništva koja je nedavno predstavljena u Sarajevu.

 

Takvi negativni demografski trendovi do 2070. godine dovest će do smanjenja ukupnog stanovništva za preko 50 posto, dok će demografska struktura naginjati starijoj populaciji (s njenim udjelom u ukupnom stanovništvu od preko 40 posto).


 

Analizu stanja stanovništva i Projekcije stanovništva BiH za period 2020-2070. proveo je Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u BiH u suradnji sa statističkim agencijama u BiH.

 

Istaknuto je kako će sektori koji su presudni za socioekonomski razvoj zemlje, kao što su obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, biti u ozbiljnoj opasnosti da podbace u radu, dok će se tržište rada suočiti sa nedostatkom kvalificiranih radnika i profesionalaca.