Naslovna AKTUELNO Dogodio se novi ekološki incident u općini Lukavac

Dogodio se novi ekološki incident u općini Lukavac

Saopštenjem za javnost, povodom najnovijeg ekološkog incidenta na području općine Lukavac, oglasilo se SRD „Smuđ“ Lukavac.

 

“26.09.2018. Godine u jutarnjim satim SRD „Smuđ“ je dobio dojavu od strane našeg člana da je na jezeru Modrac u pojasu oko zaštitne ograde brane na jezeru Modrac voda proprimila neprirodnu bnoju, da se osjeti smrad hemikalija i da su riba i rakovi počeli da uz obalu traže spas.U 9 sati smo izašli na lice mjesta, obavijestili kantonalnog vodnog, kantonalnog poljoprivrednog inspektora, opštinsku sanitarnu inspekciju, upravu brane i svi su izašli na teren.


JP Spreča je angažovala zaposlenike iz svoje laboratorije, a mi smo angažovali firmu TQM za ispitivanje uzoraka vode.


Na licu mjesta smo mjerenjem utvrdili da se u vodi nalazi izuzetno mala koncentracija kiseonika ispod 2 mg/l, a na mjestima ispod 1 mg/l.


Evo šta znači kiseonik za pojedine vrste ribe. „Da bi dobro funkcionisao smuđu je potrebno 7 mg/l, sa 3 mg/l jedva preživljava, a 2 mg/l znači smrt. Šaranu je 5 mg/l potaman, problema nema ni pri 3 mg/l (mada mu je tada metabolizam veoma usporen), a 0,5 mg/l malo je za život. Šaranske vrste nedostatak kiseonika privremeno(!) rešavaju uzimanjem atmosferskog kiseonika, jer im je ždrelo povezamo sa mehurom. Poznati su i mehanizmi dopunskog disanja preko kože, ili kroz kapilarima gusto protkana creva (čikov, som, karaš…)“


Znači nedostatak kiseonika u vodi je doveo do umiranja riba koje su najosjetljivije, a ostale vrste su bez svijesti plutale uz obalu i nažalost po njih veliki broj njih nije preživio tu borbu.


Po 5 uzoraka ribe različitih vrsta smo poslali na ispitivanje u dvije akreditovane ustanove i sada čekamo rezultate analize.


E sad je glavno pitanje koji hemijski proces je uzrokovao smanjenje koncentracije kiseonika u vodi. Na to pitanje, nadamo se da ćemo dobiti odgovor nakon što dobijemo izvještaj o kvalitetu uzoraka vode koje su danas uzete od strane firme TQM i laboratorija JP Spreče.


Takođe je upoznat i tužioc i policija koja je bila na licu mjesta i napravila zapisnik.
Obišli smo i Bokavićku obalu na kojoj smo primjetili veći broj uginulih jedinki deverike, babuške i smuđa te uzeli uzorke vode .


Ispred upravnog odbora Smuđa molimo sve ribare da nam prijave bilo kakve promjene na našem jezeru i našim rijekama, a od nadležnih (Opština Lukavac, Tuzlanski kanton, FBiH, Ministarstvo za zaštitu okoliša, Agencija za vode i …) traži da ulože napor i uspostave kontinuirani monitoring zagađenja naših rijeka i jezera, kako bismo mogli primorati zagađivače da zagađenje svedu u granice dozvoljenog.


BISTRO”, navodi se u saopćenju za javnost.