Naslovna AKTUELNO Dugonjić i Salibašić svjedočili na suđenju za ratne zločine u Lukavcu

Dugonjić i Salibašić svjedočili na suđenju za ratne zločine u Lukavcu

Na suđenju osmorici optuženih za zločine počinjene na području Lukavca, svjedok Državnog tužilaštva ispričao je da je čuo kako je Nikola Jović podlegao od batina u Srednjoj tehničkoj školi.

 

Jasminko Dugonjić, nekadašnji komandir samostalne čete u Puračiću, izjavio je da je jedan broj mještana naselja Puračić otišao po nalogu Srpske demokratske stranke (SDS), a da su ostali starosjedioci srpske nacionalnosti.


 

“Pretresi su počeli u junu 1992. godine. Počeli su da pretresaju i legalni i ilegalni organi. Bila je Vojna policija i neki drugi koji nisu trebali da ulaze u srpske kuće. Skoro sve srpske kuće su pretresane”, kazao je Dugonjić.

 

Svjedok je nabrojao osobe srpske nacionalnosti za koje zna da su privođene, te da je među njima bio i Nikola Jović.

 

“Čuo sam da je Nikola Jović podlegao, kažu, od batina”, rekao je Dugonjić, pojasnivši da je Jović bio stariji čovjek koji se jedva kretao.

 

Dugonjić je svjedočio na suđenju Zijadu Sraboviću, Refiku Morankiću, Ahmetu Bajriću, Abidu Arapčiću, Senaidu Ćosiću, Pašagi Čajiću, Samiru Džambiću i Mirsadu Žiliću, optuženima za nečovječna postupanja, mučenja i ubistva civila u školama u Lukavcu i objektu “Klaonica” u Modracu u periodu od juna do oktobra 1992. godine.

 

Dževad Salibašić, nekadašnji komandant Teritorijalne odbrane (TO) Lukavac, kazao je da je njegov pomoćnik za bezbjednost bio Zijad Srabović. Dodao je da je pomoćnik komandanta za bezbjednost u cjelini odgovoran za rad Vojne policije tokom izvršenja zadataka i za njihovu kontrolu.

 

“Pod tim podrazumijevam da je to lice odgovorno da kontroliše sve aktivnosti koje je Vojna policija izvodila u određenom vremenskom periodu. Ako uoči nepravilnosti u radu svojih jedinica, obaveza mu je spriječiti, sankcionisati, izvijestiti i predložiti mjere”, rekao je Salibašić.

 

Govoreći o srpskom stanovništvu na području Lukavca, Salibašić je naveo da se jedan dio iselio, otišao prema Ozrenu, dok je drugi dio stanovništva ostao.

 

“Bilo je represija prema tom stanovništvu od strane jedinica i grupa koje nisu ušle u sistem rukovođenja i kontrole”, kazao je Salibašić.

 

Dodao je da su postojale indicije da ima naoružanih Srba i da se skupljaju, te da je izdao naredbu da se izvrši pretres i blokada terena, da se oduzme oružje i da se podnese izvještaj.

 

“Nađena je određena količina oružja, napravljeni zapisnici, i idemo dalje. Nakon tog pretresa vršena je represija nad Srbima. Ja to nisam znao odmah”, rekao je Salibašić.

 

On je kazao da je djelimično Vojna policija prekršila ovlaštenja u represiji privođenja, dovođenja i maltretiranja u školi.