Naslovna AKTUELNO Eko-ronilačka grupa invalida počela sa realizacijom ronilačkih kurseva

Eko-ronilačka grupa invalida počela sa realizacijom ronilačkih kurseva

Nakon uspješno završne sezone ronjenja Eko-ronilačka grupa invalida iz Lukavca je početkom novembra mjeseca počela sa realizacijom projekta naprednih ronilačkih kurseva za osobe sa invaliditetom za zvanja “samostalni ronioci” i “voditelji ronjenja”.

 

Projektom Naprednih ronilačkih kurseva za osobe sa invaliditetom Eko ronilačka grupa invalida Lukavac želi ojačati kapacitete udruženja, omogućiti osobama sa invaliditetom da napreduju, ali i stvoriti pretpostavke za formiranje jake jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom, jer su se ovim kursevima posebno obrađivale tematika pronalaženja i spašavanja. 

Zvanje “voditelj ronjenja” je prva profesionalna kategorija koja omogućava rad u ronilačkim centrima bilo gdje u svijetu.

 

Kurseve je vodio Instruktor Rusmir Hanić, predsjednik Ronilačkog saveza Bosne i Hercegovine. Dio predavanja na temu “Istorija ronjenja” i “Ronilačka oprema” je održao instruktor ronjenja Bilal Šarić, Na temu “Medicina ronjenja”predavanje  je održala
dr. Samira Begić, dok je predavanje i praktične vježbe “Pružanje prve pomoći i reanimacija kod ronilačkih nesreća” održala Lamija Vehabović iz Crvenog križa Lukavac. Emir Hanić, ing.mašinstva, ronilac sa tri zvijezde, prezentovao je tematiku pojave vrtloga i vrtložnih kretanja u rijeci, proračun sile na užetu, kao i aproksimativno računanje brzine riječnog toka kod specifičnih ronjenja na brzim vodama.

 

Nakon održanog kursa, polaznici su pristupili polaganju pisanog
testa, dokazujući da su uspješno usvojili potrebna znanja i vještine i time stekli međunarodno priznate diplome.

 

Projekat je finansiski podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta koje je prepoznalo napore ovog  udruženja na razvoju invalidskog sporta.