Naslovna AKTUELNO Ekonomsko-socijalno vijeće raspravljalo o stanju u GIKIL-u + VIDEO

Ekonomsko-socijalno vijeće raspravljalo o stanju u GIKIL-u + VIDEO

S ciljem razmatranja problematike vezane za mjere koje je Federalna uprava za inspekcijske poslove izrekla GIKIL-u  vanredno je  zasjedalo i Ekonomsko-socijalno vijeće.

 

Delegacija Vlade TK, predstavnici Sindikata radnika GIKIL-a i nekolicina poslodavaca na sjednici su zaključili kako je neophodno i prijeko potrebno održavanje sastanka između federalne i kantonalne Vlade, a koji bi o GIKIL-u razgovarali sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, ali i sa samim predstavnicima sindikata i uprave ove kompanije. 

Osim sastanka, Ekonomsko-socijalno vijeće traži i formiranje Tima za monitoring provođenja mjera sačinjen od stručnih osoba GIKIL-a i državnih organa. Također, među zaključcima današnjeg sastanka, stoji i zahtjev da pravosudne institucije daju prioritet rješavanju predmeta koji se odnose na Koksno-hemijski kombinat odnosno predmeta upravljačkih prava koja su regulisana ugovorom iz 2003. godine.

 

Također, neophodno je uputiti dopis Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da razmotri inspekcijski nalog i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima prolongira izvršenje Rješenja i odredi razuman rok u skladu sa Programom mjera.Svi predloženi zaključci i iniciative su na tragu onih koje su zapravo predlagale i druge institucije i koji su se mogli čuti na sastancima održanim na raznim nivoima na temu stanja u GIKIL-u.

 

Na kraju Ekonomsko socijalno vijeće  izražava i svoju zabrinutost za oko 1.000 uposlenika GIKIL-a i širu društvenu zajednicu, te u isto vrijeme zahtjeva od državnih organa da osiguraju ostvarivanje prava radnika u skladu sa Zakonom o radu i prava građana na zdravu okolinu.

 

I u GIKIL-u su posljednjih dana slali slične poruke da ova kompanija ima veliki značaj za ekonomiju Bosne i Hercegovine. Iz ove kompanije su podsjetili da je GIKIL, na osnovu rezultata postignutih u posljednjih godinu dana, najveći izvoznik u Tuzlanskom kantonu, da je četvrti najveći izvoznik u BiH,  te da kao takav čini više od 1 posto BDP-a zemlje.