Naslovna AKTUELNO Federalni Ured za reviziju institucija FBiH ukazao na nepravilnosti u radu J.P....

Federalni Ured za reviziju institucija FBiH ukazao na nepravilnosti u radu J.P. “RAD” LukavacTradicionalni pijačni dan u Lukavcu, koji već dugi niz godina svakog ponedjeljka okuplja kupce i prodavce svih krajeva naše općine, danas nije održan. Razlog tome je zabrana održavanja pijace, koju je na osnovu Rješenja naložila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove od 1. oktobra ove godine, a kojim je privremeno  zabranjeno J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac obavljanje djelatnosti pružanja trgovačke usluge tržnice – pijace, do ispunjavanja zakonom propisanih uslova za obavljanje ove djelatnosti.

 

Iz ovog preduzeća su i službeno se obratili javnosti  da sedmična pijaca koja se održava svakog ponedeljka danas neće biti organizirana.

 

Propusti koji su učinjeni i nedostaci koje je inspekcija uočila morat će se ispraviti,  do tada pijace neće biti.

 

A nedostatake u radu ovog preduzeća uočili su i revizori Federalnog Ureda za reviziju institucija u FBiH koji su na osnovu Izvještaja kojeg su izdali 3. septembra ove godine izrazili nekoliko negativnih mišljenja o reviziji finansijskih izvještaja  u protekloj godini i mišljenja sa rezervom o izvještaju o reviziji usklađenosti.

 

Ilegalnost je uočena na podcjenjivanju rashoda u ovom obračunskom periodu, dok su potraživanja precijenjena, a kao osnova za mišljenje s rezervom navode se neizmirenje obaveze po osnovu poreza i doprinosa na i iz plaća u iznosu većim od 1 milion i 144 hiljade maraka, kao i izmirenje obaveza za posebne vodne naknade za korištenje vodnih naknada od preko 31 hiljade KM u protekloj godini, a u ukupnom dugu od skoro 190 hiljada KM.

 

Također, u revizorskom izvještaju se navodi i da Statut Preduzeća koji je donešen 1997. godine nije usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.

 

Ključni problemi poslovanja vezani su za dugogodišnje procese oko provođenja/poništenja  privatizacije, utvrđivanje vrijednosti kapitala, i isknjižavanja sredstava u općoj upotrebi.

 

Za navedene nedostatke izdate su i preporuke da se interni akti usaglase sa zakonom, donesu interne procedure za nadzor Preduzeća i uspostavi funkcionalan sistem internih kontrola. Također, je naloženo da se u skladu sa osnivačem intenziviraju aktivnosti na uspostavi organa upravljanja, kao i odjela za internu reviziju u skladu sa zakonima.

 

Trogodišnji plan poslovanja nije dostavljen Uredu za reviziju što je zakonska obaveza, te je također naređena njegova izrada kao osnova poslovanja Preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a isti obavezujuće dostaviti Uredu.

 

Zakon o javnim preduzećima povrijeđen je i u članu 42. Potraživanja i obaveze za usluge sa Općinom Lukavac koje se uglavnom izmiruju cesijama, nisu odobrene od organa upravljanja. Preduzeće, također, sa Općinom Lukavac u protekloj godini nije potpisalo ugovor o obavljanju komunalne usluge javne rasvjete. Zbog ove, ali i kršenja drugih nadležnosti Ured je izdao preporuku da javna dobra u općoj upotrebi, koja su data RAD-u na korištenje, sa Općinom kao vlasnikom, zaključi  ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezano za njihovo korištenje.

 

Ured je naložio i preispitivanje Protokola  izmirenja dugova JU Centar za kulturu prema ovom preduzeću, sa stanovišta dužine roka na koji je zaključen, tj. neizvjesnosti naplate potraživanja, a radi se o periodu od 25 godina.

 

Preduzeće već godinama ima neizmirene obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća, koje za period do 2017. god. Iznosi 131 308 KM, iz 2017. – 54 427 KM, te  dug iz revidirane godine 933. 814 KM. Sporazumom sa Poreznom upravom iz 2016. god. do sada je otplaćeno 29. rata od ukupno 60, a uglavnom se izmiruju obaveze za uposlenike koji odlaze u penziju i za zdravstveno osiguranje.

 

I za ovaj segment nepravilnosti poslovanja izdata je preporuka u kojoj se nalaže usklađivanje sa zakonom.

 

U finansijskom izvještaju na kraju protekle godine preduzeće je prikazalo ogroman gubitak iz ranijih godina, neraspoređenu dobit skoro 2 miliona i 600 hiljada KM, kratkoročne obaveze veće od 5, 8 miliona, a za tekuću imovinu u iznosu većem od 4 miliona i 930 hiljada naplativost je upitna. Sudski sporovi veći su od 6 miliona i 200 hiljada, a preduzeću je u protekloj godini transakcijski račun bio blokiran tri puta. Prema revizorima ovakav izuzetno težak finansijski položaj preduzeća ukazuje na postojanje značajne neizvjesnosti u pogledu njegove sposobnosti da nastavi sa vremenski  neograničenim poslovanjem.

 

Naređeno je i usklađivanje vrijednosti zaliha u skladu sa Međunarodnim račuvodstvenim standardima, a u  skladu sa istim preduzeće je zaduženo da uskladi i kratkoročna potraživanja.

 

Uočene su određene nepravilnosti vezane i za primjenu Zakona o javnim nabavkama.