Naslovna AKTUELNO Građani BiH najbrojnija manjina u Sloveniji

Građani BiH najbrojnija manjina u Sloveniji


Od dva miliona slovenačkih državljana, njih čak 108.000 rođeno je u BiH i najbrojnija su manjina u toj zemlji, pokazuje istraživanje koje je sproveo slovenački “Karitas”.

 

Prema podacima iz studije, čak 86 odsto ukupne migracije pripada zemljama bivše Jugoslavije. Iza bh. državljana, na drugom mjestu su građani rođeni u Hrvatskoj, njih 45.000, što je dva puta manje od naših državljana.

 

Nakon bh. građana i Hrvata dolazi Srbija sa oko 26.000 građana u Sloveniji, te Sjeverna Makedonija i Kosovo sa po 17.000. Iza njih su Nijemci sa 7.000, Italijani sa 4.000, Crnogorci sa 3.300, Rusi i Azijati sa po 3.000, te Austrijanci sa 2.600 i Ukrajinci sa 2.400.

 

I u prošloj godini, kako su istakli, najviše novodoseljenih ljudi u Sloveniju došlo je iz BiH, na osnovu sporazuma između Slovenije i BiH o zapošljavanju naših državljana u toj zemlji.

 

”Sporazum opisuje uslove za dovođenje građana BiH u Sloveniju, koji važi tri godine. Prve godine radnik bi trebalo da ostane kod istog poslodavca. U prošlosti, ovaj period je trajao duže, što je dovelo do žalbi brojnih organizacija da ti ljudi rade u gotovo robovskim radnim uslovima”, naglašeno je u dokumentu.

 

Prema podacima iz studije, generalno bh. migracija doprinosi sa čak 11,5 odsto bruto domaćeg proizvoda u BiH, sa doznakama vrijednim više od dvije milijarde dolara. Jedino Kosovo, s udjelom od 13 odsto, doprinosi više svojoj ekonomiji od BiH.

 

”Ako podrobnije pogledamo podatke za BiH, možemo vidjeti da transferi iz Slovenije doprinose sa sedam odsto od svih doznaka bh. dijaspore. U poređenju sa brojem radnika, ovaj broj je nizak, a to se može objasniti time da migranti iz BiH u Sloveniji rade poslove s niskim primanjima, a posljedično tome, malo novca mogu odvojiti da pošalju kući”, naglašeno je u studiji.

 

Studija takođe pokazuje da bh. građani tokom sedmodnevnog boravka u BiH sa sobom ponesu oko hiljadu evra, od čega 450 evra ostave porodici, dok ostatak potroše na hranu i usluge.

 

”Istraživanje pokazuje da većina bh. dijaspore najviše finansijske pomoći pruže svojoj najužoj familiji, najčešće u vidu direktne potrošnje, hitnih popravki, građevinskih radova, a veoma rijetko s namjerom investiranja u neku kompaniju. Razgovor sa bh. migrantima ukazuje na to da mnogi imaju namjeru novac uložiti u izgradnju kuće u svojoj zemlji”, istakli su oni.