Naslovna Istaknuto Građani Lukavca se ponovo suprotstavili kompaniji „Energy Solution“ + VIDEO

Građani Lukavca se ponovo suprotstavili kompaniji „Energy Solution“ + VIDEO

Za danas zakazana javna rasprava o mogućnostima za izdavanje okolinske dozvole kompaniji „Energy Solution“, koja već godinama pokušava pokrenuti Centar za reciklažu rabljenih guma, od strane nezadovoljnih građana je prekinuta.

 

Stav građana Lukavca i njihovih predstavnika u lokalnoj zajednici, koji su se više puta izjasnili da na području ove općine nema mjesta za novog zagađivača, potvrđen je na još jednoj javnoj raspravi. Organizovalo ju je Federalno ministarstvo  okoliša i turizma.


 

„Analizom kompletne studije došli smo do takvih pokazatelja, da jednostavno više ne želimo slušati ono što je frizirano, što je lažno. Ja sam ovdje na samoj prezentaciji, prije početka prezentacije, istakao da je većina dokumenata iskopirana iz druge studije, da se nalaze podaci iz studije za postrojenja koja su  instalirana u Tešnju. Uzmete jednu i drugu studiju i vidite da se  99% teksta poklapa, a radi se o sasvim drugim postrojenjima i na drugoj lokaciji. Neki podaci koje su iznijeli su čak i smiješni “, rekao je za RTV Lukavac predsjednik Komisije za ocjenu studije utjecaja na okoliš Općine Lukavac  Jakub Mahovkić.

 

Ovom prilikom su izneseni i mnogi zabrinjavajući podaci. Među njima i dokumentovani dokazi  da je kompanija „Energy Solution“,  od maja 2015. do maja 2016. godine,  u BiH uvezla 600 kamiona gume, odnosno 12 hiljada tona gume. Gdje su zavšile za ekologe je još uvijek nepoznanica, jer za pirolizna postrojenja u Lukavcu nemaju dozvolu za rad.

 

Sa činjenicama  da studija nije realna i istinita, da Lukavcu nije potreban još jedan zagađivač, i da će  građani  morati  iskoristiti sve moguće mehanizme da zaustave „Energy Solution“ u višegodišnjim nastojanjima da, samo stotinu metara od stambenih objekata,  pokrenu proces pirolize gume, složili su se i predstavnici drugih nevladinih udruženja. Uputili su poziv da se obrati pažnja i na velike operatere, koji nas godinama enormno zagađuju, a ne samo na nove, potencijalne zagađivače.

 

(RTV Lukavac)