Naslovna AKTUELNO Građani poručili – svim sredstvima spriječiti izgradnju odlagališta šljake na PK Šićki...

Građani poručili – svim sredstvima spriječiti izgradnju odlagališta šljake na PK Šićki Brod (VIDEO)


U Lukavcu je organizirana konferencija za medije na kojoj su predstavnici Koordinacionog odbora za zaštitu rekreativne zone Šićki Brod, još jednom pozvali Vladu tuzlanskog kantona da poštuje zahtjeve građana i da ne podliježe pritiscima kriminalnih energetskih lobija čiji je jedini interes sticanje dobiti. Poruka Koordinacionog odbora je jasna, građani neće dozvoliti izgradnju još jednog odlagalište šljake na području koje je već decenijama izloženo negativnim utjecajima postojećih odlagališta termoelektrane “Tuzla” i drugih prljavih industrija.

 

“Svjedoci smo da je preko 50 godina lošeg upravljanje postojećim odlagalištima rezultiralo kontaminacijom podzemne/površinske vode i tla teškim metalima te da je nedostatak zaštite od širenja kontaminirane prašine sa postojećih odlagališta doveo do dodatnog zagađenja zraka na tom području,” rekao je Senad Isaković Roko, član odbora i dodao da ” Ne postoji niti jedan ozbiljan dokaz koji bi nas uvjerio da će se novim odlagalištem upravljati bolje.”

 

“Građani Lukavca će svim sredstvima, popularnim i ne popularnim, spriječiti izgradnju odlagališta šljake na području PK Šićki Brod. Ako treba kopat ćemo rovove da spriječimo da dođe do odlaganja šljake na tom prostoru.” izjavio je Jakub Mahovkić, član odbora.

 

Tokom javne rasprave o Izmjena i dopunama Prostornog plana TK, Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK, stanovništvo potencijalno ugroženoga područja i vlasti Grada Tuzla i općine Lukavac su iznijeli svoj stav da je neprihvatljivo da se lokalne zajednice prisiljavaju da se u “njihovo dvorište” odlaže otpad koji će neosporno štetno uticati na zdravlje stanovništva i okoliš. Lokalne zajednice koje bi bile direktno ugrožene ovom deponijom su u proteklih 20 godina, zvanično usvojenim zaključcima i peticijama, u više navrata izrazile svoje neslaganje sa ovom idejom.

 

Uporno insistiranje Ministarstva da se samo na osnovu zahtjeva termoelektrane “Tuzla”, pri tome bahato ignorirajući zahtjeve lokalnog stanovništva i lokalnih vlasti, na ovom području locira odlagalište šljake, pokreće pitanje čije interese zastupa kantonalna vlast. Interese građana koji su ih birali ili interese enrgetskog lobija?

 

“Sramotno je da je Elektroprivreda insistira na ovoj lokaciji pod izgovorom da će se konačna rekultivacija tog prostora izvršiti produktima sagorijevanja iz termoelektrane “Tuzla”, a još veća sramota je da se takvo nebulozno opravdanje prihvatilo kao validno, od strane kantonalnog ministarstva.” izjavio je Denis Žiško, član odbora i dodao “Svima je jasno da je odabir lokacije zasnovan isključivo na ekonomskim interesima Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, dok se zahtjevi i interesi građana ovog područja u potpunosti ignorišu.”

 

Koordinacioni odbor ovim putem poziva sve lokalne zajednice i nevladine organizacije sa područja Tuzlanskog kantona da podrže zahtijev kojim se od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, odnosno od odgovornog Ministra i Premijera vlade TK, traži da bez odlaganja nalože nosiocu izrade Plana, IPSA INSTITUT-u d.o.o. Sarajevo, da iz dokumenta izbriše sve predložene izmjene koje se odnose na prijedlog lociranja odlagališta šljake i pepela na PK Šićki Brod.

 

Također se pozivaju svi politički subjekti sa područja Tuzlanskog kantona da podrže zahtjeve građana i lokalnih vlasti Tuzle i Lukavca koji su jasno rekli NE odlagalištu šljake i pepela na području PK Šićki Brod.

 

Izjave govornika sa press konferencije pogledajte u video prilogu.