Naslovna AKTUELNO Hoće li nova vijećnička većina prihvatiti prijedlog načelnika Edina Delića o povećanju...

Hoće li nova vijećnička većina prihvatiti prijedlog načelnika Edina Delića o povećanju broja stipendija?

Prijedlog Odluke o dodjeli dodatnih stipendija učenicima i studentima za 2020. godinu će biti upućen novom sazivu Općinskog vijeća Lukavac.

 

Općinski načelnik Edin Delić je dana 07.10.2020. godine uputio zahtjev za zakazivanje sjednice Općinskog vijeća Lukavac na kojoj bi se, između ostalog, razmatrao Prijedlog Odluke o dodjeli dodatnih stipendija učenicima i studentima za 2020. godinu. 

Kolegij Općinskog vijeća Lukavac nije prihvatio ovaj prijedlog, te sjednica nije ni zakazana.

 

Naime, u Budžetu Općine Lukavac za 2020. godinu planirana su novčana sredstva za „Stipendije studentima, učenicima i stipendiranje uspješnih sportista“.

 

Općinsko vijeće je usvojilo Odluku  o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 2020. godinu broj: 01-02-2604/20 od 01.06.2020. godine kojom su odobrena novčana sredstva u iznosu od 80.000,00 KM za dodjelu: 50 učeničkih stipendija, 50 studentskih stipendija, 5 stipendija uspješnim sportistima učenicima, 5 stipendija uspješnim sportistima studentima, 3 učeničke stipendije osobama sa invaliditetom i 3 studentske stipendije osobama sa invaliditetom.

 

Nakon provedenog Javnog konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj 2019./2020. godini utvrđena je i objavljena Konačna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Nakon utvrđene Konačne rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa našao se određeni broj kandidata koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova kako bi dobili stipendiju.

 

Obzirom da se ne radi o velikom broju kandidata, te da je riječ o odličnim učenicima i studentima, načelnik Edin Delić je predložio da Općinsko vijeće Lukavac odobri dodatnu 21 stipendiju i to 16 učeničkih i 5 studentskih stipendija, za čiju isplatu su novčana sredstva prethodno osigurana Odlukom o preraspodjeli sredstava u Budžetu Općine Lukavac.

 

Općinski načelnik, prije svega kao akademski profesor, izuzetno cijeni uloženi trud i ostvarene rezultate učenika i studenata, te će radeći u najboljem interesu mladih odmah nakon preuzimanja mandata i novom sazivu Općinskog vijeća Lukavac na prvoj redovnoj sjednici u 2020. godini uputiti isti prijedlog, a kako bi svi učenici i studenti koji su zadovoljili uslove javnog konkursa i ostvarili pravo na stipendiju.