Naslovna Istaknuto Javna kampanja „Plata za život“ u Bosni i Hercegovini!

Javna kampanja „Plata za život“ u Bosni i Hercegovini!

 

UN kao i drugi evropski organi priznali su pravo na platu za život kao ljudsko pravo. Ipak, realne plate radništva su daleko ispod ovog nivoa u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi – one čak, prema konceptu mjerenja granične linije siromaštva u Evropskoj uniji, padaju značajno ispod ovog nivoa. U Bosni i Hercegovini minimalna plata iznosi 27% plate za život, što znači da ogroman broj radnika ima sirotinjsku platu koja je nedovoljna za dostojanstven život.

Plata za život predstavlja centralno ljudsko pravo koje je preduslov za ostvarivanje svih ostalih prava i koje je ključno za bilo koji stvarni razvoj.

U Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi većina radnica i radnika u tekstilnoj industriji prima samo zakonski propisanu minimalnu zaradu čak i u slučajevima kada radi prekovremeno. To je slučaj i u Bosni i Hercegovini. Sirotinjski nivo plata reproducira radničko siromaštvo koje je već sada postalo hronično, i prenosi si se na dolazeće generacije mladih.

 

 

 Zakonski propisana minimalna zarada u ovim zemljama nije nikakva garancija da radništvo neće zapasti u siromaštvo već je, naprotiv, garancija da će ostati siromašno.

Na Međunarodni dan rada, 1. Maja, pokrećemo javnu kampanju „Plata za život“ i u Bosni i Hercegovini kako bi se skrenula pažnja na problem siromašnih plata i prava radništva u tekstilnoj industriji u našoj zemlji.

Ova kampanja je dio međunarodne inicijative koju vodi Kampanja za čistu odjeću (Clean Clothes Campaign – CCC – https://cleanclothes.org )  – globalna mreža organizacija i sindikata koja se bavi zaštitom radnih i ljudskih prava. Vođenje kampanja i javno zagovaranje ključni su alati koje ova međunarodna inicijativa koristi da bi poboljšala uslove rada u tekstilnoj industriji na globalnom nivou.

Kampanja se istovremeno provodi i u cijeloj regiji, uključujući i Hrvatsku i Srbiju. Koristeći regionalni pristup, želimo unaprijediti borbu koja se vodi za postizanje plate za život kao i ojačati pregovaračku moć radnika i sindikata kao predstavnika radničkih interesa. Također, želimo utjecati i na poslodavce i pozvati ih na odgovornost za preniske plate radnika.  Razvijajući koncept evropske najniže plate za život, namjera nam je da realiziramo konkretne i provedive mjere za postizanje viših plata radnika i radnica u tekstilnoj industriji. Drugim riječima, cilj je ostvarenje napretka za radništvo u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Kampanju u Bosni i Hercegovini vodi Fondacija za lokalni ekonomski razvoj (FLER).

Analitičke i druge materijale možete preuzeti sa naše Facebook stranice: Plata za život

https://www.facebook.com/platazazivot

Također, otvoreni smo za saradnju s medijima i rado ćemo pružiti sve odgovore na dodatna pitanja, istraživanje koje je provedeno, učestvovati u medijskim programima i sl. Kontakt osoba: Emina Abrahamsdotter, [email protected] , 061 482 247 ili Elma Dmir, [email protected] , 062 469 613.