Naslovna AKTUELNO Javna rasprava o Nacrtu Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih...

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK

Općina Lukavac

Skupština Tuzlanskog kantona je Zaključkom broj 01-02-372-4/21 od 23.06.2021. godine prihvatila Nacrt Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih
dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu te je određena javna rasprava u trajanju od 90 dana.

Više informacija možete pronaći na linku:

Javna rasprava