Naslovna AKTUELNO Javni poziv za zapošljavanje objavljen danas

Javni poziv za zapošljavanje objavljen danasFederalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je počeo objavu javnih poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019. i Programu sufnansiranja samozapošljavanja
Start up 2019.

 

Za mjere aktivne politike zapošljavanja FZZZ je u ovoj godini osigurao ukupno 57 miliona KM, uključujući dva spomenuta programa, kao i Program ”Obuka i rad”.

 

S obzirom na veliki interes potencijalnih korisnika javni pozivi za učešće u programima će se objavljivati sukcesivno za pojedine kantone/županije, tako da je danas bila objava za Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovači i Kanton 10.

 

Za 13. mart planirana je objava javnih poziva za Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski kanton, idućeg dana slijede objave za Tuzlanski i Posavski kanton, te Unsko-sanski kanton, dok je objava javnog poziva u vezi sa spomenutim programima za Kanton Sarajevo planirana za 15. mart.

 

Za treći program ”Obuka i rad” neće se podnositi zahtjevi putem online prijave, radi se o programu za koji poslodavci apliciraju putem posebnog obrasca koji se nalazi na internet stranici FZZZ-a, a o svakom pojedinačnom zahtjevu očitovat će se Upravni odbor.

 

”Program sufinansiranja zapošljavanja 2019. sadrži više mjera, a novinu u odnosu na 2018. predstavljaju dvije nove mjere, od kojih je jedna ”Nova prilika” koja se odnosi na sufinansiranje najteže zaposlenih kategorija – osoba bez adekvatnogobrazovanja, starijih osoba i dugoročno nezaposlenih osoba”, kaže Haris Huskić, rukovodilac Sektora FZZZ za aktivnu politiku zapošljavanja. U tom paketu je i mjera ”Tražim poslodavca” u sklopu koje se nezaposlene osobe nastoje motivirati da aktivno traže posao.

 

Za realizaciju tog programa predviđena su sredstva u iznosu od 45 miliona KM, s ciljem zapošljavanja najmanje 12 hiljada osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH.

 

Kada se radi o Programu sufnansiranja samozapošljavanja Start up 2019., Huskić precizira kako su tim programom predviđene mjere – Poduzetništvo za mlade, Poduzetništvo za žene i Poduzetništvo za sve, te ove godine prvi put i mjera ”Druga prilika” koja će biti implementirana putem kantonalnih službi za zapošljavanje.

 

Istovremeno, ističe kako su povećani iznosi sufinansiranja za sve planirane mjere, te da su u ovoj godini predviđena najmanje dva javna poziva. Za realizaciju tog programa osigurana su sredstva u iznosu od deset miliona KM, s ciljem poticanja najmanje 1.300 nezaposlenih osoba na samozapošljavanje pokretanjem određene djelatnosti.

 

Huskić, nadalje, pojašnjava kako program ”Obuka i rad”, za čiju je realizaciju predviđen iznos od dva miliona KM, podrazumijeva kombinaciju obuke uz rad i sufinansiranje zapošljavanja, a novina je što se u idućoj godini uvodi sufinansiranje u trajanju od 12 mjeseci. Tim programom bi trebala biti organizirana obuka u konkretnom poslovnom okruženju za 700 nezaposlenih osoba od kojih će najmanje 420 zasnovati radni odnos kod poslodavca koji je organizirao obuku.