Naslovna AKTUELNO Javni poziv za zauzimanje prodajnih mjesta u gradskoj tržnici

Javni poziv za zauzimanje prodajnih mjesta u gradskoj tržnici

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Lukavac, a u vezi sa članom 17. Odluke o tržnicama i pijacama na području općine Lukavac, Općinski načelnik donosi

 

JAVNI POZIV

za subvencioniranje naknade na ime zauzimanja prodajnih mjesta

 unutar gradske tržnice u ulici Kulina bana

 

I

 

Predmet Javnog poziva je subvencioniranje punog iznosa naknade na ime zauzimanja prodajnih mjesta unutar gradske tržnice u ulici Kulina bana, svim građanima koji ispunjavaju uslove propisane Tržišnim redom, sačinjenim od strane ovlaštenog upravitelja tržnice JP „RAD“ doo Lukavac.

 

 

II

 

Raspored prodajnih mjesta za sve korisnike subvencije i druga pitanja vezana za obavljanje djelatnosti unutar gradske tržnice bit će regulisana posebnim sporazumom, koji će korisnik subvencije zaključiti sau skladu sa odredbama Odluke o tržnicama i pijacama na području općine Lukavac („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 9/10).

 

 

III

 

Pozvaju se svi zainteresovani građani, koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, da svoje prijave dostave na adresu:

 

Općina Lukavac, Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac ili lično u šalter sali Općine Lukavac (šalter 8 i 9), svakim radnim danom od 08 do 16h.

 

Poziv ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja ili do popune prodajnih mjesta unutar gradske tržnice.

 

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.