Naslovna AKTUELNO Javni uvid Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole GIKIL-a

Javni uvid Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole GIKIL-aJavni uvid Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole  privrednog društva Gikil d.o.o objavilo  je  Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša u skladu sa Zakonom o zaštiti po drugi put, a radi davanja primjedbi i sugestija. Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaprimilo Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole privrednog društva GIKIL d.o.o. Lukavac pod brojem br. UPI 05/2-23-11-207/18 dana 02.10.2018. godine za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u ul. Željeznička br. 1, općina Lukavac.

 

Postupak je bio prekinut dva puta zbog proceduralnih pitanja.

 

S obzirom da su se stekli uvjeti za nastavak upravnog postupka ocjene zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole dana 17.5.2019. godine, predmet se stavlja na javni uvid javnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03 i 38/09) (po drugi put) radi davanja primjedbi i sugestija.

 

Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva. Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

 

Prijedlog mjera i aktivnosti za sprječavanje i/ili smanjenje emisija iz postrojenja u okoliš