Naslovna AKTUELNO Krizni štab FBiH: Izbjegavajte javna i privatna okupljanja

Krizni štab FBiH: Izbjegavajte javna i privatna okupljanja

Preporučuje se stanovništvu na području Federacije BiH, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava, izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, saopćeno je danas iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

 

 


Podsjetimo, Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva održao je hitnu sjednicu na kojoj sagledana epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje se primjenjuju od 26.10. te ih dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

 

 

Novom naredbom naloženo je kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH da osiguraju 30 odsto svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenta oboljelih od COVID-19.

 

 

“Rok za uspostavu navedenih kapaciteta je 72 sata od dana donošenja ove naredbe. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ravnatelji i upravna vijeća zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti”, stoji u naredbi.

 

 

Vezano za testiranje, u cilju brže i efikasnije laboratorijske detekcije koronavirusa novom naredbom “nalaže se svim kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva da u suradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona/županije, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, stave u funkciju sve resurse i kapacitete laboratorija verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podršku javnom sektoru zdravstva”.