Naslovna AKTUELNO Krizni štab poslodavaca sačinio prijedlog mjera

Krizni štab poslodavaca sačinio prijedlog mjera

Krizni štab poslodavaca kojeg čine predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Privredne komore FBiH dostavio je vlastima prijedlog hitnih mjera koje imaju za cilj ublažiti posljedice pandemije koronavirusa na privredu i radna mjesta.

 

Hitnim mjerama se od nadležnih institucija na svim nivoima vlasti traži formiranje kompenzacionog fonda iz domaćih i stranih sredstava za refundiranje dijela troškova radnika koji će ostati bez posla.


 

Također, zatraženo je hitno postizanje dogovora između entitetskih vlada, sindikata i poslodavačkih udruženja kojim će se definisati način zajedničkog snošenja troškova cijene rada, kao i hitno donošenje moratorija za pravna i fizička lica za otplatu kredita.

 

Među mjerama koje predlaže Krizni štab poslodavaca je smanjenje i odlaganje plaćanja komunalnih usluga za vrijeme trajanja vanrednog stanja, smanjenje i odlaganje troškova plaćanja najma poslovnih prostora i komunalnih taksi od organa lokalne zajednice, definisanje parafiskalnih nameta koji će se smanjiti ili ukinuti dok traju vanredne okolnosti, kao i da se ispita mogućost smanjenja cijene ili odgađanje plaćanja troškova energije, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.