Naslovna AKTUELNO Lukavac: Javni oglas za dodjelu građevinskog materijala

Lukavac: Javni oglas za dodjelu građevinskog materijala

Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica raspisuje Javni oglas za dodjelu građevinskog materijala.

 

Predmet Javnog oglasa je dodjela građevinskog materijala za sufinansiranje projekata obnove ili dovršetka izgradnje slijedećih objekata sa područja općine Lukavac: sportskih objekata, objekata kulture, ambulanti, škola, infrastrukturnih objekata, kao i radova na sanaciji prostora koji su vezani za zaštitu životne sredine za koje građani imaju potrebu u skladu sa članom 35.

 

Odluke o izvršenju Budžeta općine Lukavac za 2021, broj: 01-02-574/21 od 03.03.2021. godine. Planirana su sredstva u okviru Potrošačke jedinice 06, Ekonomski kod 615 311.