Naslovna AKTUELNO Lukavac postaje sredina po mjeri građana i investitora

Lukavac postaje sredina po mjeri građana i investitora

O intenzivnom razvoju općine Lukavac posljednjih godina svjedoče brojni pokazatelji, poput brojnih realizovanih infrastrukturnih projekata, povećanja broja zaposlenih i kontinuiranog rasta Budžeta Općine Lukavac, posebno u korist investicija i razvoja.

 

Općinska administracija predvođena načelnikom Edinom Delićem u 2016. godini zatekla je budžet od 12.802.810. da bi u 2019. godini dostigao 17.116.200 KM, odnosno bio povećan za 4.313.390 ili 34%. U segmentu investicija rast budžeta je bio od 2.964.950 KM u 2016. godini do 4.229.327 u 2019. godini, odnosno sa povećanjem od 43% ili 1.264.377 KM više je uloženo u kapitalna ulaganja.To ukazuje da se operativna finansijska sposobnost Općine Lukavac povećala dramatično, a sa znatno većim indeksom rasta u segmentu investicija. Ove promjene se osjete na terenu, posebno u aktuelnoj 2020. godini jer je stanje još znatno bolje, ali još uvijek nema finansijskih pokazatelja.

 

Analizom podataka prikupljenih u okiru LRC BIS baze podataka dobijaju se konkretni i mjerljivi rezultati.Naime, ako uporedimo privredna kretanja na Općini Lukavac i BiH u cjelini posljednje tr godine itekako se uočava koliko je važna i stabilna ova općina, što ponosom ističe i načelnik Edin Delić.

 

„Broj kompanija koje rade na Općini kretao se od 243 u 2017. godini preko 252 u 2018. i konačno 245 i 2019. godini. Imamo dvije kompanije ili 1% više, doko je u BiH u ovom periodu 2017-te bilo 32.433, naredne 33.261, a konačno 2018. godine ostalo aktivno 22.850 kompanija. Znači u državi je broj preduzeća smanjen za 32,13% dok je bilo blagog povećanja 2018 i pada 2019, da bi okončali sa skromnim rastom od 0,08%. Dakle nismo imali pad u ovom parametru.

Kod broja zaposlenih indikatori su još povoljniji po našu Općinu. Godine 2017. imali smo zaposlenih 5.451 lice, a 2019. godine imamo 6.259 zaposlenih ili povećanje za 808 radnih mjeesta ili +15%. Možda ovi brojevi po sebi i ne izgledaju dramatično ako ne uporedimo stanje u BiH. U BiH je radilo 2017. godine 507.577 radnika, da bi taj broj pao na 363.758, odnosno manji je za -28% ili 143.819 radnih mjesta. Očigledno je da Lukavac ima bolji smjer kretanja i da imamo mnogo zdraviju poslovnu atmosferu nego što je to u ostatku države.

Na području naše Općine rade tri velike “predratne fabrike” koje su značajni faktori u ukupnoj BH ekonomiji, ali i ekološko opterećenje u čemu se posebno ističe fabrika koksa GIKIL“, kaže načelnik Edin Delić.

 

Općina Lukavac prostire se na 350 km2 i teritorijalno je najveća u Tuzlanskom kantonu, što sa aspekta razvja predstavlja veliki potencijal, ali sa aspekta razvoja infrastrukture veoma složen i zahtjevan izazov. Ako se sabetu investicije u izradu kanalizacijhske mreže i regulaciju vodenih tokova na našoj Općini tokom posljednje 3 godine dolazimo do iznosa od preko 15 miliona KM.

 

 

„Slično je i sa ostvarenim prihodima. Lukavac bilježi povećanje prihoda od prodaje od 971.071.203 (2017. godine) do 1.085.256.707 (2019. godine), a što je povećanje za 11,76%, dok je u BiH pad prihoda -24,28%. 

Mislim da se generalno može izvući zaključak da je stanje “sa lošega na bolje” sa značajnim trendom poboljšanja. Zadržimo li ovakav trend i narednih godina to će već biti “mala revolucija” u razvoju lokalne zajednice“, kaže Delić.

 

Uspjesi koji se postižu u ovoj općini imaju dodatnu vrijednost kada se uzme u obzir činjenica da je većina u Općinskom vijeću Lukavac koju predvodi SDA, uz SBB, Stranku za BiH i Klub nacionalnih manjina skoro konstantno bila protiv načelnika. Posebno dramatičan, ali i vrlo indikativan odgovor građana je bio period kada je Općinsko vijeće izglasalo opoziv načelnika. Građani su sa gotovo 80% glasova i neočekivamo velikom izkaznošću potvrdili podršku onome što je načelnik Delić radio i za očekivati je da će takav odgovor biti i na predstojećim izborima.

 

 

„Među projektima koje možemo nasumice odabrati možemo spomenuti masovnu kampanju spajanja stambenih objekata na centralno grijanje, izgradnju sistema za vodosnadbijevanje u nekoliko mjesnih zajednica, veliki projekat rekonstrukcije kanalizacije i odvodnje oborinskih voda, uređenje korita rijeke Jale, Spreče i Turije, pomenuti potpunu rekonstrukciju zgrade Općine Lukavac, izgradnju nekoliko mostova, izgradnju pješačke zone u Lukavcu i niz manjih ili većih projekata koje smo realizirali u atmosferi blokade Općinskog vijeća.

Ostat ćemo zapamćeni i po nekoliko “dramatičnih incidenata” na Općinskom vijeću Lukavac, a koje se redovno direktno prenose na lokalnoj televiziji. Imali smo nastupe “Ronalda i Mesija” u liku doktora medicine, izjave vijećnika kako će “svjesno kršiti zakon”, pa do dramatičnih bravura predsjedavajućeg Općinskog vijeća od toga da niko ne mari i ne brine za zakon ako ima ruke vijeću, pa do nekulturnih scena koje su obišle svijet u kojim stavlja do znanja “da je on šef” i da će dobiti riječ onaj kome je on da. Apsurno je da riječ u Vijeću nisam dobio ja, kao načelnik i direktno izabrani predstavnik građana, i to od vijećnika koji je dobio par stotina glasova na izborima“, pojašnjava Delić.

 

Ovo su bili veliki izazovi i trebalo je puno napora da se, uprkos neslaganjima, opstrukcijama i blokadama, proces napretka Lukavca nastavi i intenzivira.

 

 

 

 

 

 

„Uvijek ćemo se vraćati na isto – najteže je sa onim problemima koji ne bi smjeli kao takvi ni postojati. Adminstrativne blokade koje manje-više svi potežu, te suprotstavljanje očito progresivnim promjenama su odrednica u cijeloj našoj državi, a u Lukavcu smo protekle godine imali reprenzetativne forme ovakvog destruktivnog vođenja politike.

Ono što je najveći izazov svakako jeste uspjeh da se suprotstavimo veoma jako organiziranoj i godinama uvezanoj “obotnici” koja je godinama gušila razvoj grada. Pustili smo duha iz boce, građani su progledali i niko se više ne boji ljudi koji su prijetili drugima na način da “ni njihova djeca” neće imati budućnost i mira ako se ne povinuju ucjenama. Ovo je danas sredina slobodno mislećih ljudi. Takvi ljudi su obično strožiji prema onim koje podržavaju, nego onim koji ih sputavaju, ali nadam se da ćemo osigurati dovoljno podrške da nastavimo dalje“, kaže Delić.

 

I ovogodišnji budžet za 2020. godinu stavljen je u funkciju razvoja. Pandemija jeste ostavila određene posljedice, ali ne u prevelikom obimu koji bi ugrozio ključne procese.

 

„Planirali smo sa investicijama preći i iznos od 20 miliona KM, ali evidentno je da smo morali vršiti rebalans zbog niza razloga, ali nije bilo podrške u Vijeću. Zbog toga što nismo imali rebalans imat ćemo manji nivo realizacije, ali očekujem da će prihodi i dalje rasti, bez obzira na uticaj pandemije“, optimističan je Delić.

 

Lukavac je u ovoj godini i veliko radilište i gradilište, a posebno su značajni generacijski projekti čija će se vrijednost osjećati i desetljećima poslije.

 

„Svakako su “najkapitalniji” izgradnja sistema za odvodnju oborinskih voda i kanalizacije, uređenje korita Jale, Turije i Spreče, a samo na ova 4 projekta vrijednost je oko 15 miliona KM. U 2020. godini imamo u realizaciji projekte u vrijednosti od oko 13 miliona KM. Pretendiramo proglasiti se najvećim gradilištem u BiH u ovom trenutku, ako posmatramo uporedive urbane zone“, kaže Delić.

 

Ono što je značajno je da Lukavac postaje interesantna i poželjna sredina za investitore.

 

„Općina Lukavac je zandjih godina veoma atraktivna i prostor je na kome se već odvija niz investicija. Iako pokazatelji broja zaposlenih ukazuju na rast od samo 18% istina je da je otvoren znatno veći broj mjesta, ali i naša privreda je trpila posljedice sverpisutne recesije. Broj zaposlenih su održavala nova radna mjesta na manje-više konstantnom nivou ili u blagom rastu. Imamo enormne investicije, među kojim ću pomenuti one u autoindustriju, farmaciju, proizvodnju namještaja, profesionalne opreme za hotele, sofisticiranih aparata, metalne industrije ili mašinskih alata, prototipova i niz drugih, tako da bi se po pitanju “novih radnih mjesta” odvijaju dosta povoljni procesi.

Teško je procijeniti koliko je koji od investitora uložio, takvu evidneciju ne vodimo mi, ali recimo npr. da je proizvođač sjedišta za automobile Boxmark proširio kapacitete sa 500 na oko 1500 zaposlenih, a da će uskoro sadašnji proizvodni pogon u kome radi već oko 800 ljudi postati restoran za novu fabriku. Niz je sličnih slučajeva na našoj Općini“, sa ponosom ističe Delić.

 

Izdavanje svih neophodnih dozvola privrednom subjetu za samo jedan dan je nešto što je Općina Lukavac već dokazala da može. Prema riječima načelnika Delića ključno da Općina postane servis u kome će potrebe investitora i njihovih korisnika usluga biti efikasno rješavane bez bilo kakvih uticaja, a posebno onih korupcijske ili političke prirode.

 

„Na svoje investitore ne gledamo u kontekstu njihove bilo kakve individualne opredjeljenosti, pa nije rijetkost da pružamu podršku u punom kapacitetu i investitorima koji imaju percepciju onih koji pomažu neke druge političke snage. Svaka politika ili pojedinac koji mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice su dobro došli. Jednako tako svaka politika, pa bilo ona stranačka ili iz sfere biznisa, koja ide na štetu građanima naići će na otpor. Imali smo i takvih slučajeva pokušaja ucjena, stvaranja monopola, vršenja pritiska na općinsku administraciju – to ne prolazi. Znaju to investitori i oni koji imaju dobre namjere nemaju razloga za zebnju: niko ih neće ugroziti.

Prije nekoliko dana pozvan sam u posjetu jednom veoma uspješnom preduzeću gdje su mi se zahvalili za odličnu saradnju, iozdavanje svih dozvola i komunikaciju pri izgradnji njihove proizvodne hale. A ja nisam uopšte znao da su podnosili takve zahtjeve i da su uopšte pravili novu halu. Nisam znao jer službe koje to rade izdaju sve papire bez uticaja bilo čije volje, pa i moje. 

Želimo stvoriti ambijent u kome će se investitor u našoj Općini osjećati kao u hotelu u kome pitaju “Čime vas možemo uslužiti”, a nikako ne u nekoj mračnoj kući u kojoj moraju paziti kome staju na žulj i koga moraju podmititi“, kaže Delić.

 

Lukavčani žele na bolje mijenjati percepciju ljudi o ovoj sredini, te je promovirati kao poželjnu za dolazak, rad, investiranje i život.

 

„Stvaranje konkurentnog poslovnog ambijenta, poboljšanje ekoloških uslova i rješavanje snadbijevanja pitkom vodom svakako spadaju među najuže prioritete, a veliki je spisak drugih bitnih stvari koje planiramo uraditi. 

Najviše ću naredne dvije godine raditi na vodosnadbijevanju grada Lukavca. Očekujem da u tom periodu dovedemo do raspisivanja međunarodnih tendera sve procedure za izgradnju moderne fabrike pitke vode“, kaže za kraj Delić, koji sa neskrivenim ambicijama i entuzijazmom najavljuje niz atraktivnih projekata koji će uskoro biti realizovani u Lukavcu.