Naslovna AKTUELNO Milorad Dodik prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH

Milorad Dodik prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH

 

Novi saziv Predsjedništva BiH, kojeg će činiti Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić, predvodit će Milorad Dodik i to na osnovu broja glasova. Riječ je Ustavnom pravu kojeg Mirolorad Dodik ima na osnovu broja glasova.

 

Evo šta kaže Član V Ustava BiH

 

 

Predsjedništvo

 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.

Izbor i trajanje mandata

 Članovi Predsjedništva biraju se neposredno u svakom entitetu (tako da svaki glasač glasa za popunjavanje jednog mjesta u Predsjedništvu), u skladu sa izbornim zakonom kojeg donosi Parlamentarna skupština. Međutim, prvi izbori će se održati u skladu sa Aneksom 3. Opšteg okvirnog sporazuma. Bilo koje upražnjeno mjesto u Predsjedništvu će biti popunjeno od strane odgovarajućeg entiteta, u skladu sa zakonom koji će donijeti Parlamentarna skupština.

Mandat članova Predsjedništva koji su izabrani na prvim izborima traje dvije godine; mandat članova izabranih nakon toga će biti četiri godine. Članovi Predsjedništva mogu biti birani još jedan uzastopni mandat, a nakon toga nemaju pravo izbora u Predsjedništvo prije isteka četvorogodišnjeg roka.

Procedura

 

a) Predsjedništvo će usvojiti svoj poslovnik o radu koji će predvidjeti adekvatan vremenski rok za najavu sjednica Predsjedništva

b) Članovi Predsjedništva će između sebe imenovati jednog člana za predsjedavajućeg. U prvom mandatu Predsjedništva, predsjedavajući će biti onaj član koji je dobio najveći broj glasova. Poslije toga, način izbora predsjedavajućeg, rotacijom ili na drugi način, odrediće Parlamentarna skupština u skladu sa članom IV, stav 3.

 

Iako je Milorad Dodik puno puta u medijima osporavao Ustavni poredak BiH i Ustav otvoreno je pitanje da li će  sada isiti  poštovati .