Naslovna AKTUELNO Ministarstvo obrazovanja TK objavilo spisak udžbenika za novu školsku godinu

Ministarstvo obrazovanja TK objavilo spisak udžbenika za novu školsku godinu


Kantonalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku je i ove godine donijelo Odluku o korištenju udžbenika za osnovne škole. Ostaje na snazi odredba da svaki pojedinačni predmet ima samo po jedan odgovarajući udžbenik.

Spisak odobrenih udžbenika nalazi se na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a udžbenici su već odobreni i sa federalnog nivoa te se nalaze na spisku federalnog Ministarstva obrazovanja

Za nastavni predmet Islamska vjeronauka, Katolički vjeronauk i Pravoslavna vjeronauka, u

skladu  sa  ovom  odlukom,  koristit će se udžbenici odobreni od strane nadležnog organa vjerske

zajednice, dok će za  nastavni  predmet  Njemački jezik (prvi strani jezik) i Engleski jezik (drugi strani jezik)  koristit  će  se  udžbenici  koji  će  se  na  zahtjev  škole  odobriti  posebnom  odlukom  Ministarstva.

I u narednoj školskoj godini Ministarstvo će obezbijediti besplatne udžbenike za učenike nižih razreda osnovnih škola, tj. za učenike od 1. do 4. razreda.

Iz resornog federalnog Ministartva za obrazovanje osigurani su udžbenici za šesti razred i to za učenike koji su prema evidenciji centara za socijalni rad u TK u stanju socijalne potrebe.