Naslovna AKTUELNO Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH pohvalili se rezultatima u 2019. godini

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH pohvalili se rezultatima u 2019. godini

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH), i pored ograničenih izdvajanja za sektor odbrane, Novu godinu (2020.) dočekuju s dobrim rezultatima koji su prepoznati i cijenjeni, kako u zemlji, tako i od partnera u inostranstvu. Sumirajući postignuća u sektoru odbrane ostvarena u 2019. godini, iz Ministarstva odbrane BiH Feni su kazali kako je dostignuti stepen realizacije planskih aktivnosti, prije svega, rezultat kontinuiranog procesa obuke i osposobljenosti pripadnika OSBiH.

 

U tom kontekstu podsjećaju kako su u 2019. prvi put izvedena vježba Bataljonske grupe lake pješadije, te realizovana zajednička vježba „Srebrna strijela“ s pripadnicima nacionalnih gardi Merylenda i Ohaja i uz učešće Zračnih snaga Sjedinjenih Američkih Država.


 

Istovremeno, izvedeno je zajedničko bojevo gađanje artiljerijskih bataljona OSBiH, održano takmičenje na nivou OS „Najsposobniji pripadnik OSBiH u 2019.“, pokrenuta realizacija projekta registracije malog i lakog naoružanja, te održana regionalna konferencija „Mediji i odbrana“ i potpisan ugovor za nabavku četiri nova helikoptera za potrebe OSBiH.

 

Međutim, u periodu privremenog finansiranja u 2019. godini, kada su raspoloživa sredstva na nivou tekućih rashoda iz prethodne godine, nije bilo moguće vršiti nabavke na kapitalnim izdacima, izuzev ranije odobrenih višegodišnjih projekata za koje, također, nedostaju potrebna sredstva.

 

– Ono čime se možemo pohvaliti jeste da je u završnoj fazi proces nabavke motornih vozila za potrebe OSBiH, te da smo s Vladom SAD-a potpisali ugovor o nabavci četiri helikoptera UH-1H-II, ukupne vrijednosti 38.539.378 američkih dolara, od čega je BiH učestvovala sa 4.360.000, odnosno 7,5 miliona KM, do ke preostali iznos je osigurala Vlada SAD-a – navode iz MOBiH.

 

Kako nadalje navode, nastavljena je i uspješna saradnja sa NATO-om, EUFOR-om kroz zajedničke vježbe, poput vježbe „Brzi odgovor 19“ izvedene sa EUFOR-om i njegovim rezervnim snagama na više lokacija u BiH, a pripadnici OS učestvovali su i nekoliko vježbi u inostranstvu.

 

U 2019. godini OS su dale značajan doprinos učešćem u mirovnim misijama, civilno vojnoj saradnji, deminiranju, u rješavanju viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES).

 

Kada se radi o učešću u operacijama podrške miru, iz MOBiH-a napominju kako OSBiH već 18 godina uspješno učestvuju u mirovnim misijama (Etiopija, Eritreja, Irak, Afganistan, Кongo, Mali, Centralnoafrička Republika), te da je od 2001. godine u tim operacijama ukupno dosada bilo angažirano 1.589 pripadnika.

 

Trenutno je 76 pripadnika OS angažirano u tri vrste misija – UN misijama u Demokratskoj Republici Kongo (tri vojna posmatrača) i Republici Mali (dva štabna oficira), dok je u NATO vođenoj misiji u Afganistanu „Odlučna podrška“ angažirano 68 pripadnika, a u sklopu EU misije u Centralnoafričkoj Republici tri pripadnika.

 

U okviru pomoći civilnim strukturama u odgovoru na prirodne i druge katastrofe i nesreće, pripadnici OSBiH pružali su pomoć prilikom požara, poplava, sniježnih nepogoda, traganja i spašavanja, medicinske evakuacije, putem inžinjerijskih radova, putem logističke podrške brojnim organizacijama i udruženjima, te pomogli organizovanje brojnih humanitarnih aktivnosti…

 

Usto, učestvuju s oko 30 posto u ukupnom procesu deminiranja u BiH, bez deminerskih nesreća, a Centar OSBiH za deminiranje je već odavno opravdao postojanje putem obuke značajnog broja stručnjaka za tu oblast, i to ne samo iz OSBiH, nego i iz drugih bh. organizacija i zemalja regije.

 

Kada je riječ o rješavanju viškova naoružanja i MiMES-a, aktivnosti na tom planu su nastavljene putem uništavanja i doniranjem, dok još nije zaživio proces prodaje. Tako su viškovi MiMES-a svedeni na manje od šest hiljada tona, a višak naoružanja je i dalje 40.000 komada.

 

Iz MOBiH-a navode kako je, istovremeno, ostvaren ogroman napredak na povećanju stepena sigurnosti na lokacijama skladištenja naoružanja i MiMES-a, te da su to putem različitih projekata snažno podržali – Ambasada SAD u BiH, EUFOR, NATO Štab Sarajevo, OSCE, UNDP, Norveška narodna pomoć…

 

U pogledu saradnje s NATO-om i izgradnje kompatibilnih kapaciteta u oblasti odbrane, MO i OSBiH i u 2019. godini su nastavili realizaciju planiranih aktivnosti u smjeru približavanja evroatlantskim integracijama o čemu, između ostalog, svjedoči i proces planiranja i revizije (PARP) kao jedan od bitnih vidova saradnje sa NATO-om.

 

Procjena PARP BiH za 2019. je završena, a putem realizacije partnerskih ciljeva vrši se osposobljavanje i izgradnja kapaciteta OS BiH u skladu sa NATO standardima, uz ocjenu da su prepoznati pozitivni pomaci i trendovi koje su BiH i njene OS ostvarile u izvještajnom periodu.

 

U okviru PARP-a, odnosno Koncepta operativnih sposobnosti (OCC), kontinuirano se vrši procjena obučenosti i opremljenosti deklarisanih jedinica OSBiH.

 

Pored nekoliko četa i vodova u septembru je uspješno prošla ocjenjivanje SEL 1. „Prva bataljonskog grupa lake pješadije“, a predstoje još tri nivoa ocjenjivanja kako bi postala dio “bazena snaga NATO-a”, odnosno obučena po NATO standardima za učešće u mirovnim misijama.

Uporedo je počela realizacija novog programa saradnje sa NATO-om (Program unaprijeđenja edukacije u odbrambenom sektoru – DEEP Defence Education Enhancement Program), koji pruža priliku da partnerske zemlje uz pomoć NATO timova izvrše reviziju sistema karijerne i drugih vrsta obuke i unaprijede planove i programe karijernih kurseva podoficirskog i oficirskog kadra, te kurseva stranih jezika, koji su kompatibilni sa sistemom vojnog školstva u zemljama članicama NATO-a.

 

Provedene su i planirane aktivnosti u okviru odbrambenog dijela Individualnog partnerskog akcijskog plana BiH (IPAP), pri čemu je akcenat bio na OSBiH i razvoju kapaciteta interoperabilnosti, kao i u okviru Liste aktivnosti saradnje s NATO-om.

 

Paralelno s tim aktivnostima ostvaren je i značajan nivo bilateralne odbrambene saradnje Bosne i Hercegovine, koja se na godišnjem nivou ostvaruje s oko 30 zemalja/partnera, a najobimnija bilateralna saradnja realizirana je sa Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Godišnjim planovima su uglavnom obuhvaćene aktivnosti – školovanja, obuke, pohađanja seminara, razmjena iskustava, bilateralne posjete, finansijska podrška značajnim projektima i inicijativama, donacije…

 

Iz MOBiH-a ističu kako je i u regionalnim okvirima zadržan zavidan nivo saradnje, a što je podržano učešćem u nekoliko regionalnih inicijativa kakve su Američko-Jadranska povelja (A-5), Forum ministara odbrane jugoistočne Evrope (SEDM), Forum načelnika štabova balkanskih država (B-9), Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), te Balkanske medicinske snage (BMTF).

 

Na planu predstavljanja u inostranstvu, također je ostvaren odgovarajući napredak, a Bosna i Hercegovina trenutno ima sedam vojno-diplomatskih predstavnika i osam vojnih predstavnika u inostranstvu i to u Hrvatskoj, Srbiji, Turskoj, SAD-u, Austriji, u sjedištima NATO-a u Belgiji (Brisel pet mjesta), Napulju (Italija), Oberammergau (Njemačka), Brunssumu (Holandija) i Centru za sigurnosnu suradnju (RACVIAC) u Zagrebu.

 

Odlukom Predsjedništva BiH otvoreno je i jedno mjesto vojnog predstavnika BiH u Zapovjedništvu Balkanskih medicinskih snaga u Skoplju (Makedonija).

 

U MOBiH-u smatraju kako je personal i nadalje najbolji bh. resurs, te se kontinuirano vrši zanavljanje vojnog personala, radi održavanja operativne gotovosti OSBiH za izvršavanje zakonom definisanih zadataka (iz OS po raznim osnovama izašlo oko 450 osoba u 2019.).

 

U vezi s tim, u toku 2019. godine na školovanje u inostranstvo upućeno je 56 kadeta u deset zemalja (Austrija, Grčka, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Italija, Srbija, Turska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, SR Njemačka).

 

– Na ovaj način se ujedno vrši i podmlađivanje vojnog personala. Pored toga, više od 250 naših pripadnika se u ovoj godini usavršavalo u inostranstvu. Podmlađivanje se vrši i na način što smo ove godine primili 207 novih vojnika, proizveli 63 nova podoficira, dobili pet ljekara u činu oficira i 54 oficira koji se nalaze u završnoj fazi obuke i bit će primljeni u OS početkom 2020. godine – pojašnjavaju iz MOBiH-a.

 

U pogledu rodne ravnopravnosti u institucijama odbrane njeguje se pozitivan trend o čemu svjedoče i pokazatelji prema kojima u MOBiH-u uposleno ukupno 46,6 posto žena, a u OSBiH 7,28 posto, te je osigurana podjednaka mogućnost ženama i muškarcima na svim poljima rada MO i OSBiH.

 

U cilju jačanja etike i profesionalizma u MO i OSBiH poduzet je niz mjera u sistemskom rješavanju izazova iz oblasti upravljanja personalom, logistike, etike i profesioanlizma, rodne ravnopravnosti, te poboljšanju internih propisa i procedura.

 

Prema podacima Generalnog inspektorata, u prethodnom periodu smanjen je broj anonimnih prijava i prijava putem etičke linije, ali je povećan interes pripadnika OSBiH za direktan kontakt s inspektorima.

 

U osvrtu na planske aktivnosti, iz MOBiH-a najavljuju kako će prioriteti u narednoj godini biti realizacija zakonom definiranih zadaća, te okončanje implementacije reformskih rješenja u oblasti odbrane kao što su rješavanje viškova MiMES-a i naoružanja, rješavanje neperspektivne nepokretne vojne imovine i poboljšanje uslova života rada na vojnim lokacijama, kao i sprečavanje svih vidova korupcije i protuzakonitih radnji.

 

– Poseban naglasak stavit ćemo i na stvaranje uvjeta za priključenje evroatlantskim integracijama, te implementaciji dokumenata „Pregled odbrane“ i Plana modernizacije OSBiH, što je njegov sastavni dio. Također, nastavit ćemo realizaciju planirane obuke u OSBiH i zanavljanje personala… Uzimajući u obzir navedene činjenice, očekujemo podršku nadležnih institucija BiH kroz povećanje učešća budžeta Ministarstva odbrane BiH u BDP-u, a u cilju dostizanja potrebnih operativnih sposobnosti OSBiH i izgradnje efikasnog odbrambenog sistema – rečeno je Feni u Ministarstvu odbrane BiH.