Naslovna AKTUELNO Ministri dogovorili na koji način će dijeliti međunarodnu pomoć

Ministri dogovorili na koji način će dijeliti međunarodnu pomoć

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje.
Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spasavanje se dijeli po principu utvrđenom u procentima 62% za Federaciju Bosne i Hercegovine, 38% za Republiku Srpsku, te po 0,5% ove pomoći Federacija BiH i Republika Srpska dodjeljuju Brčko Distriktu BiH.

 

U skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći biće raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%. Raspodjelu međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje prema utvrđenim procentima vršiće Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spasavanje.


 

Lijekovi i sanitarna vozila oslobođeni indirektnih poreza

 

Donijeta je Odluku  o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (Kovid – 19). Ovom dopunom Odluke  od obračuna i plaćanja indirektnih poreza oslobađaju se  lijekovi i sanitarna vozila.

 

Data saglasnost za korištenje Makrofinansijske podrške EK

 

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o Inicijativi za korištenje instrumenta Makrofinansijske podrške Evropske komisije Bosni i Hercegovini i dao saglasnost da Bosna i Hercegovina pristupi ovoj inicijativi. Takođe, Vijeće ministara BiH je saglasan sa pismom koje je predsjedavajući Vijeća ministara, radi rokova koje je definisala Evropska komisija i potrebe za hitnošću u postupanju, uputio Evropskoj komisiji – Direktoratu za ekonomske i finansijske poslove o namjeri i interesu BiH za korištenje Makrofinansijske podrške Evropske komisije BiH. Radi se o kreditnim sredstvima sa povoljnom kamatnom stopom, a osnovni preduslov za njihovo korištenje je zaključen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iznos, tranše i uslovi kredita biće dogovoreni u  narednom periodu.