Naslovna AKTUELNO Na području općine Lukavac počinje anketiranje o privatnim i poslovnim putovanjima

Na području općine Lukavac počinje anketiranje o privatnim i poslovnim putovanjima


Obavještavamo građane općine Lukavac da će se na temelju Zakona o statistici u Federaciji BiH (Službeni glasnik FBiH, broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine u periodu od 17.10. do 31.10.2019.godine na teritoriji naše općine provesti prvi val Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima (APPP) u 2019. godini.

 

Anketiranje kućanstva na terenu obavljat će anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području naše općine.

 

Anketom APPP 2019 prikupljaju se podaci o višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva, kao i jednodnevnim putovanjima (putovanja bez noćenja) u BiH i u inozemstvu za period januar – septembar 2019.godine.

 

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

 

Molimo građane naše općine za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

 

 

S poštovanjem,

 

 

pomoćnik načelnika Emir Kasumović, dipl. pravnik