Naslovna AKTUELNO Načelnicima i gradonačelnicima u Federaciji mora se omogućiti da obavljaju neophodne poslove...

Načelnicima i gradonačelnicima u Federaciji mora se omogućiti da obavljaju neophodne poslove i nakon isteka četverogodišnjeg mandata

S obzirom na brojne upite i nedoumice općina i gradova u Federaciji BiH po pitanju trajanja i isteka mandata aktuelnih gradonačelnika/načelnika i gradskih/općinskih vijeća u situaciji odgađanja lokalnih izbora 2020. godine, Savez općina i gradova Federacije BiH, kao zakonski definiran zastupnik jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, obratio se polovinom oktobra Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i Centralnoj izbornoj komisiji/Srednišnjem izbornom povjerenstvu, tražeći odgovore na određena pitanja. Jedno od pitanja bilo je Da li mandat aktuelnim načelnicima/gradonačelnicima i općinskim/gradskim vijećima u Federaciji BiH traje do dana objavljivanja Odluke o potvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora 2020. godine u „Službenom listu BiH“?

 

 


Naime, rezultati prošlih Lokalnih izbora 2016. godine su potvrđeni i objavljeni 1.11.2016. godine, a prema Izbornom zakonu BiH, mandat članova predstavničkih tijela (koja uključuju i općinska/gradska vijeća) izabranih na redovnim izborima traje četiri godine i teče od dana objavljivanja rezultata izbora, pri čemu je mandat načelnika i gradonačelnika u FBiH vezan za mandat saziva općinskog/gradskog vijeća. Prema ovim tumačenjima, mandat trenutačnih članova općinskih/gradskih vijeća i trenutačnih načelnika/gradonačelnika u Federaciji BiH ističe 1.11.2020. godine, a Lokalni izbori 2020. godine održat će se tek 15.11.2020. godine. Očekuje se da će CIK potvrditi mandate novoizabranim lokalnim vlastima do 15.12.2020.

 

Savez općina i gradova FBiH se urgentno obratio Uredu visokog predstavnika BiH da, u skladu sa svojim ovlastima i nadležnostima, razriješi ovu situaciju i osigura da lokalne vlasti izabrane 2016. godine mogu obavljati aktivnosti iz djelokruga svojih definiranih nadležnosti i rukovoditi općinskom/gradskom upravom u razdoblju od 1.11.2020., kada im prestaje mandat, do dana potvrđivanja mandata novoizabranih načelnika/gradonačelnika.

 

U odgovoru Visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka Savezu općina i gradova FBiH navedeno je „da se neposredno izabranim načelnicima i gradonačelnicima u Federaciji mora omogućiti da obavljaju neophodne zadatke i poslove u periodu od dana isteka četverogodišnjeg mandata do dana kada će novoizabrani načelnici i gradonačelnici u Federaciji preuzeti svoje dužnosti.“ Također se navodi da: „Načelo kontinuiteta obnašanja javne funkcije koje se primjenjuje u ovom slučaju proizlazi iz činjenice da funkcioniranje izvršne vlasti i vršenje njenih funkcija u jedinicama lokalne samouprave moraju biti neprestano osigurani.“

 

Na ovaj način se osigurala zakonitost, regularnost i pravna utemeljenost svih odluka općina i gradova u tom razdoblju, pravovremena dinamika procesa usvajanja općinskih/gradskih budžeta za 2021. godinu, te funkcionalnost jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.