Naslovna AKTUELNO Načelnik Delić posjetio radilište na kojem se vrši regulacija rijeke Spreče (VIDEO)

Načelnik Delić posjetio radilište na kojem se vrši regulacija rijeke Spreče (VIDEO)

S ciljem zaštite naselja, proizvodnih pogona, poljoprivrednog zemljišta, putne infrastrukture i materijalnih dobra naših stanovnika i lokalne zajednice, obavljaju se radovi na hitnoj sanaciji korita rijeke Spreče na dionici gnojničkog polja.

 

Radi se o dionici dužine od 1.540 metara. Projekat vrijednosti 250.000 KM finansira Agencija za vodno područje rijeke Save, a izvođač radova je DEN ALM Company.

Korist od ovih radova imat će i općina Petrovo, a ovakav model hitne sanacije korita rijeke Spreče bit će predložen i nadležnima grada Gračanica u kojoj je do sada, u doba obilnijih kišnih padavina, Spreča više puta plavila i pravila velike materijalne štete. Kada je u pitanju dionica Gnojničkog polja, a s obzirom da se radi o potencijalno značajnoj površini za razvoj poljoprivrede, upravo bi sami poljoprivrednici mogli imati i najviše koristi od ovih radova.

 

Iako se radi o hitnoj sanaciji, a ne o konkretnoj regulaciji i uređenju korita, ista će spriječiti daljnje plavljenje okolog područja i stvaranja velikih materijalnih šteta.

 

Podsjetimo, Agencija za vodno područje rijeke Save za ovu godinu namijenila je značajna sredstva za uređenje, odnosno, regulaciju korita rijeke Spreče, tačnije njenih kritičnih tačaka. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000 KM.

 

Na terenu je bila ekipa RTV Lukavac, a video prilog je pripremio Alem Mešković:

 

 

(RTV Lukavac)