Naslovna AKTUELNO Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu usvojen jednoglasno (VIDEO)

Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu usvojen jednoglasno (VIDEO)

Općina Lukavac dobila je Nacrt Budžeta za 2020. godinu sa okvirnim planom za 2021. i 2022. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2020. godinu. Odlučeno je to većinom vijećnika na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac.

 

Ukupan Budžet Općine Lukavac za 2020. godinu iznosi 26,6 miliona KM. Od toga je neto budžet u visini od oko 17,2 miliona KM, a preostala sredstva su prenesena gotovina, krediti i grantovi. Prema Nacrtu Budžeta sredstva će se, između ostaloga, usmjeriti u kapitalne izdatke u visini od oko 11,6 miliona KM, za plaće i ostala primanja uposlenih planirano je gotovo 5 miliona KM, dok se za tekuće grantove planira usmjeriti oko 4,2 miliona KM.


 

Na samom početku načelnik Općine Lukavac Edin Delić kao predlagač ovoga dokumenta u kratkim crtama je prisutnima prezentirao Nacrt Budžeta, dok su svi klubovi imali svoje prijedloge i sugestije, te iznijeli svoje stavove.

 

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu će trajati deset dana, a nakon iste u formi prijedloga će se naći pred vijećnicima.

 

Pogledajte video prilog Alema Meškovića.

 

 

(RTV Lukavac)