Naslovna AKTUELNO Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBiH trenutno u javnoj raspravi

Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBiH trenutno u javnoj raspravi


Federalno Ministarstvo okoliša i turizma i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona daju na javnu raspravu

 

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE i upućuju

 

JAVNI POZIV

 

građanima, pravnim subjektima,  naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim ostalim zainteresovanim organizacijama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta.

 

Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacija BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018. godine kao i Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH broj: 01-02-196/19  od30.09.2019.godine zadužena je Vlada Federacije BiH kao predlagač, odnosno Federalno Ministarstvo okoliša i turizma kao obrađivč zakona da u roku od 60 dana organizuje i provede javnu raspravu s ciljem izrade  prijedloga Zakona.

 

Datum održavanja javne rasprave za Tuzlanski kanton je 13.12.2019.godine u 13.00 sati u prostorijama Privredne komore Tuzlanskog kantona Tuzla, na adresi Trg Slobode, 75000 Tuzla.

 

 

Nacrt i Obrazac za dostavljenje komentara možete preuzeti na linkovima:

 

https://www.javnarasprava.ba/fbih/Zakon/1440

 

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/Obrazac-za-davanje-komentara.pdf