Naslovna AKTUELNO Najvažnije odredbe zakona koji u Njemačkoj stupa na snagu 1. marta

Najvažnije odredbe zakona koji u Njemačkoj stupa na snagu 1. marta


Od 1. marta ove godine stupit će na snagu Zakon koji će olakšati građanima koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije da se zaposle u Njemačkoj. To znači da će i stanovnici BiH moći da dođu do posla u Njemačkoj pod istim uslovima kao i građani Njemačke, za ona zanimanja koja su označena deficitarnim.

 

Stupanjem na snagu Zakona o doseljavanju stručnog kadra aplikantice i aplikanti koji su svoj zahtjev predali prije 01. marta 2020. godine po pravilu neće biti dovedeni u lošiji položaj.

 

Zakon o doseljavanju stručnog kadra ne sadržava posebno pravilo u vezi zahtjeva za vize koji su predati prije 1. marta 2020. godine i o kojima se prije tog datuma još uvijek nije odlučilo. Zbog toga će o tim zahtjevima biti odlučivano na temelju one zakonske osnove koja bude važeća u trenutku donešenja odluke o zahtjevu.

 

Stupanjem na snagu Zakona o doseljavanju stručnog kadra sljedeća načela će i dalje važiti:

 

– Za boravke koji traju duže od 90 dana nije moguć ulazak bez vize.
– Potrebno je najprije izvršiti priznavanje strane kvalifikacije u Njemačkoj, a tek onda podnijeti zahtjev za vizu u Ambasadi.
– Postoji razlika između stručnog kadra s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem i
nekvalifikovanih i niskokvalikovanih radnika. Kvalifikovanim stručnim obrazovanjem se
smatra ono obrazovanje koje bi u Njemačkoj iziskivalo minimalno dvogodišnje školovanje za sticanje stručnog obrazovanja.
– Nekvalifikovani i niskokvalikovani radnici ne podliježu Zakonu o doseljavanju stručnog
kadra. Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev za vizu prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).
– Provjera uslova rada (posebno zarade) kako bi se spriječilo isplaćivanje zarade koja je niža od zakonskog minimalca.
– Za podnošenje zahtjeva za vizu treba prvenstveno koristiti VIDEX-obrazac, koji možete otvoriti pod sljedećim linkom: https://videx-national.diplo.de

 

Bitne promjene u vezi Zakona o doseljavanju stručnog kadra:

 

– Jedinstveni pojam za stručni kadar koji obuhvata fakultetski obrazovan kadar
i radnike s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem.
– Nekvalifikovani i niskokvalifikovani radnici ne spadaju pod Zakon o doseljavanju stručnog
kadra. Za njih i dalje postoji mogućnost da podnesu zahtjev za vizu prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (§ 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju).
– Doseljavanje stručnog kadra iz država koje nisu članice Evrospke unije više nije ograničeno na definisana deficitarna zanimanja (ukidanje pozitivne liste njemačke Savezne agencije za rad).
– Zapošljavanje na osnovu kvalifikovanog stručnog obrazovanja ili visoke školske spreme je moguće u svim oblastima, ukoliko postoji konkretna ponuda za radno mjesto i priznata
kvalifikacija.
– Ukidanje provjere prednosti kandidata iz Njemačke i zemalja EU. Kvalifikovani stručnjaci iz Njemačke i zemalja EU više neće biti prioritetno za upražnjavanje radnih mjesta, što
znači da se više neće vršiti provjera privilegovanih kandidata.
– Stručni kadar s kvalifikovanim stručnim obrazovanjem i fakultetskom diplomom može predati zahtjev za vizu u svrhu traženja posla, za koji je osposobljen na osnovu svoje kvalifikacije.
– Osobe koje da steknu kvalifikovano stručno obrazovanje u Njemačkoj i koje su mlađe od
25 godina mogu za početak podnijeti zahtjev za vizu u svrhu traženja mjesta za stručno
obrazovanje.
– Aplikanti s diplomom koja je priznata od strane njemačkih ustanova i koji imaju 45 ili više godina moraju dokazati minimalnu mjesečnu zaradu. Aktuelne podatke o minimalnoj zaradi možete naći u odgovarajućim informativnim listovima na web stranici Ambasade.
– Samo oni zahtjevi za vizu koju budu imali potpunu dokumentaciju će biti obrađeni. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom će biti odbijeni. Produženje roka u svrhu naknadnog dostavljanja dokumentacije u principu više neće biti dozvoljeno. Informacije o potrebnoj dokumentaciji za zahtjev u svrhu boravka za koji namjeravate aplicirati možete naći u odgovarajućim informativnim listovima na web stranici Njemačke ambasade
(www.sarajewo.diplo.de).