Naslovna AKTUELNO Nastavlja se regulacija korita rijeke Spreče (VIDEO)

Nastavlja se regulacija korita rijeke Spreče (VIDEO)

Općina Lukavac, u saradnji sa Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save, nastavit će sa strateškim projektom uređenja slivova rijeka koje plave općinu Lukavac.

 

Nakon realizacije projekata uređenja rijeka Jale i donjeg toka rijeke Turije, ali i značajnog dijela rijeke Spreče, u narednom periodu radovi će se nastaviti na regulaciji veoma kritičnog dijela vodotoka Spreče.

 

Kao visokorizično plavno područje, a ujedno i veoma kompleksna dionica u čijoj blizini su i industrijski pogoni, radovi na ovom dijelu zahtijevaju i detaljne pripreme.

 

Veliki problem u ovom pojasu bit će i prolazak brze ceste u trasi na kojoj će se vršiti regulacija, a  što će zahtijevati dodatne napore i usklađivanje jer će načajan dio sredstava općina morati izdvojiti za proces ekspropijacije zemljišta.

 

Pored regulacije velikih riječnih korita, općina Lukavac je u proteklom periodu intenzivno radila i na uređenju manjih vodotoka, što će biti nastavljeno i u narednom periodu.

 

O ovom i drugim projektima koji imaju za cilj regulaciju vodotokova na području općine Lukavac saznajte u video prilogu Suade Imamović:

 

 

(RTV Lukavac)