Naslovna AKTUELNO Nastavlja se trend smanjenja broja učenika (VIDEO)

Nastavlja se trend smanjenja broja učenika (VIDEO)

Nastava u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2018./19. godini počela je 3. septembra 2018. godine u svim kantonima u Federaciji BiH. Analizom trenda kretanja broja učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine od školske 2014./15. do školske 2018./19. godine, može se uočiti smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole.

 

Broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole u Federaciji BiH se u petogodišnjem periodu smanjio za 2.215 ili 9,95 posto. Ukupan broj učenika osnovnih škola u FBiH se, također, kontinuirano smanjivao u periodu školska 2014./15. – 2018./19. godina. Broj učenika osnovnih škola u Federaciji BiH se u petogodišnjem periodu smanjio za 10.398 ili 5,34 posto. 

Analizom trenda kretanja broja učenika upisanih u prve razrede srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine od školske 2014./15. do školske 2018./19. godine, može se uočiti smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred srednje škole. Broj učenika upisanih u prvi razred srednje škole u Federaciji BiH se u petogodišnjem periodu smanjio za 6.083 ili 25,08 posto.

 

Kada se analizira struktura učenika prvih razreda srednjih škola prema vrsti škole koju su upisali, a bazirano na podacima šest kantona koji su dostavili ove podatke, evidentno je da najveći broj učenika upisuje srednje tehničke i srodne škole i srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju.

 

Ova kretanja su značajna jer ukazuju da se učenici sada pretežno opredjeljuju za srednje usmjereno obrazovanje, što je izvjestan pokazatelj da se obrazovanje u posljednje vrijeme više usklađuje sa potražnjom na tržištu rada, te da učenici i sami sve češće biraju ona zanimanja i struke s kojim imaju više izgleda da nađu zaposlenje ili da nakon završenog srednjeg obrazovanja upišu one fakultete koji nude bolje perspektive za zaposlenje nakon svršenog studija.

 

Analizom kretanja ukupnog broja učenika srednjih škola u FBiH, utvrđeno je da je u periodu školska 2014./15. – 2018./19. godina došlo do smanjenja broja učenika srednjih škola za 20.743 ili 21,53 posto.

 

Razlozi kontinuiranog smanjenja broja učenika osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH mogu se tražiti, prvenstveno, u negativnim demografskim trendovima, kao što su pad nataliteta posljednjih godina, ali i migracije stanovništva, koje uključuju i iseljenja porodica sa maloljetnom djecom u druge države.

 

U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje na području TK pohađalo 39.555 učenika i ove školske godine nastavljen je trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 382.

 

U 32 srednje škole na području TK, u školskoj 2017./2018. godini, nastavu je pohađalo 15.923 učenika raspoređenih u 709 odjeljenje, što je za 369 učenika više nego prethodne školske godine.

 

(RTV Lukavac)