Naslovna AKTUELNO Nastavljeno suđenje Goranu Salihoviću

Nastavljeno suđenje Goranu Salihoviću

Svjedočio je tužilac Božo Mihajlović, koji je prvobitno govorio o svom početku rada u Tužilaštvu BiH i samom načinu rada ove pravosudne institucije. Tužiteljica Tužilaštva KS Amra Mehmedović ispitivala ga je na okolnosti trošenja sredstava reprezentacije i službenih putovanja.

“Nisam koristio sredstva reprezentacije tako da nisam ni upoznat o normativnim aktima u tom pogledu. Što se tiče službenih putovanja, kao tužilac sam išao na njih. Procedura je bila takva da tajnici ili stručnom saradniku dam sve podatke o putu i oni to rješavaju. Dobijem putni nalog koji popunim i predam u računovodstvo. Oni kad jave da je obrađen, po tom nalogu putujem i to je sva procedura. O vanrednim troškovima preda se račun. Služba koja radi obradu putnog naloga ocjenjuje jesu li opravdani ili neopravdani troškovi. Nikoga nisam počastio, a da nisam platio, a putovanja nisam prikazivao kao tajna”, ispričao je Božović.

Nadalje, on je kazao kako su putovanja glavnog tužioca bila tajna, odnosno bilo je tajno vrijeme polaska i ruta.

Iskaz je dala i Elma Šabeta koja je stručna saradnica za opće poslove u Tužilaštvu BiH.

“Od aprila 2013. godine obavljam administrativno-protokolarne poslove u kabinetu glavnog tužioca. To podrazumijeva primanje pošte, rad pošte s glavnim tužiocem, zakazivanje sastanaka, vođenje evidencije sa sastanaka i druge poslove”, pojasnila je Šabeta.


Tužiteljica je tražila od svjedokinje da pojasni trošenje sredstava u slučaju sastanaka.

“Uglavnom se uzimala kafa, sok i voda. Postojao je blokić u kojem se vodila evidencija. Svaki dan kolega iz kafiterije evidentira i to se odnosi u finansije na daljnji postupak”, navela je Šabeta.

S obzirom na to da je svjedokinja navela da su određena službena putovanja tretirana kao tajna, optuženi Salihović je insistirao da svjedokinja potvrdi da je to bilo isključivo iz sigurnosnih razloga.

“Da li su prema vašem mišljenju putovanja bila tajna zbog sigurnosti ili da bih ja ukrao ručak”, pitao je Salihović svjedokinju koja je na kraju potvrdila da je bila u pitanju samo sigurnost.

Treća svjedokinja je bila Irisa Čevra, bivša savjetnica u Tužilaštvu BiH, na procesuiranju ratnih zločina. Pitanja tužiteljice Mehmedović uglavnom su se odnosila na Čevrina zaduženja i način rada u Tužilaštvu BiH tokom 2013. i 2014. godine.

Međutim, Salihović je imao mnogo više pitanja za Čevru pa je tražio da svjedokinja kaže kako je za vrijeme njegovog mandata uvećan budžet, skoro dvostruko, kako je rekao zbog obima posla, na šta je ona odgovorila potvrdno.

Svjedokinja je dalje govorila kako sredstva iz budžeta nisu praćena adekvatnim planiranjem.

“Tužilaštvo je iz IPA fondova zaposlilo 20 tužilaca, a trebalo ih je pet”, dodala je ona.

Također, Čevra je navela da veliki broj optužnica nije bio na zadovoljavajućem nivou.

“Sve je to rezultiralo velikim brojem oslobađajućih presuda”, rekla je Čevra.
Salihović je čak govorio o tome kako je imao veoma dobru regionalnu saradnju s glavnim tužiocima regiona, dodavši da je išao u posjetu glavnom tužiocu Kine.

Nastavak suđenja zakazan je za 6. mart.

Salihović se tereti da je u periodu od 1. februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj i ovlasti na način da je prekršio Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, čime je prekoračio limit potrošnje u zemlji i inozemstvu.

Prema toj odluci, u svrhu reprezentacije Tužilaštvo BiH je imalo na raspolaganju oko 25.000 KM na godišnjem nivou, ali je Salihović, prema navodima optužnice, naredio službeniku da prebaci dodatna sredstva iz budžeta Tužilaštva za reprezentaciju znajući da takvim prebacivanjem umanjuje sredstva za rad drugih odjela ove pravosudne institucije.