Naslovna AKTUELNO Nove analize pokazuju zdravstvenu neispravnost vode iz više izvorišta i vodovoda

Nove analize pokazuju zdravstvenu neispravnost vode iz više izvorišta i vodovoda

Nakon obilnih padavina koje su nadavno zahvatile i područje općine Lukavac, pristupilo se mikrobiološkoj analizi  prirodnih izvorskih voda i gradskog vodovoda, odnosno voda koje  najčešće koriste građani općine Lukavac. Analizu su, u saradnji sa Službom za privredu, razvoj i inspekciske poslove Općine Lukavac, vršili Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Lukavac i Zavod za javno zdravstvo TK.

 

Resorna Služba Općine Lukavac, na dan 26. juni, javnost obavještava o rezultatima provedenih analiza. 

Prema podacima od 14. juna Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, po nalazu uzetom 7. juna, ne odgovara: Kaptirani izvor – javna česma Majdan Modrac i ovu vodu prije upotrebe neophodno je prokuhavati.

 

Prema istom pravilniku, a prema nalazima izdatim 12. i 14. juna, prije upotrebe neophodno je prokuhavati i vode sa Kaptiranog izvora – javna česma Muharemage Kunosića u Bistarcu Donjem, zatim Javna česma Područna škola Tabaci, Gradski vodovod u restoranu Sisecam Lukavac i u Mješovitoj srednjoj školi Lukavac.

 

Prilikom analize izvorskih voda i Gradskog vodovoda Lukavac utvrđeno je da Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode odgovaraju Gradski vodovod Lukavac u JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac i kopani bunar u OŠ Puračić.

 

Iz zavoda za javno zdravstvo TK, a prema hemijskoj analizi, voda sa rezervoara Doložaj ne zadovoljava propise Pravilnika i to zbog boje, mutnoće i većeg sadržaja mangana i ista nije za piće, ali se može koristiti za sanitarne potrebe.

 

Prema posljednjoj  mikrobiološkoj analizi prirodnih izvorskih voda za piće na područiju općine Lukavac, dostavljenih od strane Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Lukavac, Pravilniku o ispravnosti vode za piće ne odgovaraju i iste se prije upotrebe moraju prokuhati su: Kaptirani  izvor javna česma Omerova vodica Bistarac Donji (nalaz izdat 21. juna) i Kaptirani bunar javna česma Bukva Puračić, dok su prema ponovnoj analizi ispravne vode sa izvorišta: Kaptirani izvor – javna česma Petrak Bistarac Donji i Kaptirani izvor – javna česma Pierkovac Bistarac Donji.

 

Analiza ispravnosti prirodnih izvorskih voda i gradskog vodovoda vršit će se kontinuirano, a Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove  putem lokalnog medija, portala i općinske web stranice o rezultatima će redovno informisati stanovništvo u cilju njihove zaštite.

 

(RTV Lukavac)