Naslovna AKTUELNO O smještaju u kućnu izolaciju u TK će odlučivati sanitarni inspektori

O smještaju u kućnu izolaciju u TK će odlučivati sanitarni inspektori

Vlada TK je danas održala nastavak jučer započete 35. redovne sjednice Vlade TK. Ovom prilikom Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva zdravstva TK o prijenosu ovlaštenja.

 

Odlukom Ministarstva, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona prenosi svoja ovlaštenja o odlučivanju o kućnoj izolaciji na sanitarne inspektore. Shodno ovome, kućna izolacija i stavljanje pod zdravstveni nadzor primjenjuje se na lica za koje postoji sumnja da su oboljeli od korona virusa (članovi porodice) ili za koje se utvrdi ili posumnja da su bile u direktom dodiru sa oboljelim osobama ili sa osobama za koje postoji sumnja da su oboljeli od korona virusa (COVID-19) na području Tuzlanskog kantona, a dolaze iz zemalja u kojima je evidentirano postojanje korona virusa.