Naslovna AKTUELNO Obavijest ZZO TK za osiguranike sa područja TK

Obavijest ZZO TK za osiguranike sa područja TK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, u skladu sa već donesenim mjerama kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa korona, obavještava sva osigurana lica da isti mogu odlaziti na preglede u javne zdravstvene ustanove, a da pri tome ne moraju imati ovjerenu zdravstvenu legitimaciju, niti apliciranu premiju osiguranja tzv. markicu.

 

Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite bez obzira na ovjeru zdravstvene legitimacije i posjedovanje premije osiguranja ili oslobađanja od plaćanja participacije za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji BiH. U tom smislu zdravstvene ustanove su dužne pružati zdravstvenu zaštitu u skladu sa navedenim.


 

Obavještavamo vas da će radi novonastale situacije radno vrijeme posolovnica zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona biti ograničeno za rad sa strankama u periodu od 8 do 11 sati i od 12 sati do 13 sati i 30 minuta.

 

Molimo sva osigurana lica da ne dolaze u prostorije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i poslovnice osim u hitnim slučajevima, te da sačekaju sa predajom zahtjeva i dokumentacije koja nije hitna kako bi se izbjegle gužve i veći broj okupljanja ljudi na jednom mjestu.

 

Što se tiče ostvarivanja pojedinačnih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obavještvamo osigurana lica o sljedećem:

 

  1. Razmatranje po zahtjevima za medicinsku rehabilitaciju i upućivanje osiguranih lica odgađa se dok traje stanje nesreće koje je proglašeno na području Federacije BiH. U tom smislu obavještavaju se osigurana lica da s obzirom na postojeće stanje neće zakasniti sa podnošenjem zahtjeva, te će se za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji BiH rokovi za upućivanje na produženu medicinsku rehabilitaciju biti produženi.
  2. Uputnice za dijagnostičke pretrage CT i MRI dostavljat će se službeno od strane zdravstvenih ustanova, a Zavod će ih po obradi dostavljati osiguranim licima na adresu stanovanja.
  3. Potvrde za ortopedska pomagala će se dostavljati službeno putem javnih zdravstvenih ustanova kod kojih su ovlašteni ljekari za izdavanje istih. Sva ortopedska i druga pomagala koja se izdaju od strane ovlaštenog ljekara iz jzu dom zdravlja će se po potvrđivanju od Zavoda dostaviti osiguranim licima na adresu stanovanja.
  4. Potvrde za ortopedska i druga pomagala koja se izdaju od ovlaštenih ljekara sa JZU UKC Tuzla će se dostavljati službenim putem od navedene ustanove i po potvrđivanju vraćati nadležnoj ustanovi na dalju nadležnost.
  5. U vezi obaveze provjere funkcionalnosti i kontrole izrađenih ortodontskih pomagala u skladu sa članom 18. Uredbe o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine TK“ broj: 13/18) provjera kontrole se obustavlja za period trajanja stanja nesreće, te će se plaćanje izvršenih pomagala vršiti bez izdavanja potvrde o izvršenoj kontroli ortodontskog aparata.

Na ovaj način Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastoji da prati aktuelnu epidemiološku situaciju i da učini sve potrebne mjere u cilju suzbijanja širenja virusnih infekcija.Sve informacije koje se tiču prava iz zdravstvenog osiguranja građani mogu da dobiju putem emaila Zavoda: [email protected] ili putem telefona koja su tačno naznačena na web stranici Zavoda.