Naslovna AKTUELNO Objavljen javni poziv za projekte bioindustrije

Objavljen javni poziv za projekte bioindustrijeBio Based Joint Undertaking – BBJU u okviru Programa EU Horizont 2020 objavilo je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Tehnološka inicijativa za bioindustriju”.

 

Glavni fokus ovog poziva je na transformaciji nejestivih dijelova biljaka (npr. drva, poljoprivrednih i šumskih ostataka) i biorazgradivog otpada u bio-bazirane proizvode i biogoriva.

 

Ciljevi poziva su: doprinijeti razvoju resursno efikasnije i održive ekonomije sa niskim nivoom emisije ugljenika i povećanju ekonomskog rasta i zapošljavanja, prikazati tehnologije koje omogućavaju nove materijale i nove potrošačke proizvode iz evropske biomase koji zamjenjuju potrebu za fosilnim gorivima, razviti poslovne modele koji integrišu privredne subjekte duž cijelog lanca vrijednosti od ponude biomase do biorazgradivih postrojenja za potrošače bioloških materijala, hemikalija i goriva, uključujući i stvaranje novih međusektorskih međusobnih veza i podršku za međuindustrijske klastere, uspostaviti vodeće biorafinerije koje će primijeniti tehnologije i poslovne modele za biomaterijale, hemikalije i goriva i pokazati poboljšanje troškova i performansi na nivoima koji su konkurentni alternativama baziranim na fosilima.

 

Predmetni poziv je otvoren za privatne profitne i neprofitne organizacije, uključujući velika preduzeća, kao i mala i srednja preduzeća, istraživačke i tehnološke organizacije, univerzitete, udruženja ili bilo koje pravne subjekte koji su zainteresovani za aktivnosti BBJU.

 

U okviru Poziva moguće je aplicirati na tri akcije i to: Istraživanje i inovacije i koordinacija i podrška.

 

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 4. septembar 2019. godine, piše akta.ba.