Naslovna AKTUELNO Objavljen Javni poziv za dodjelu dijela sredstava za podsticaj mladima u 2021....

Objavljen Javni poziv za dodjelu dijela sredstava za podsticaj mladima u 2021. godini


Općina Lukavac i u ovoj godini značajan dio sredstava odvojila je za projekte mladih, koji se po ustaljenoj praksi realiziraju svake godine.

 

Komisija za pitanja mladih, obrazovanje, kulturu i sport Općinskog vijeća Lukavac, raspisuje Javni poziv za dodjelu dijela sredstava za podsticaj mladima u 2021.godini.

 

Radi se o iznosu od 4.800,00 KM predviđenih budžetom Općine Lukavac  za ovu godinu, dok je maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu 1.200,00 KM.

 

Sredstva su namijenjena za registrovane  omladinske organizacije sa sjedistem na podrucju opcine Lukavac kao i sekcije mladih osnovnog i srednjeg obrazovanja.

 

 

Prilika je ovo za mlade da uz dobro napravljen i osmišljen projekat realiziraju svoje ideje, uljepšaju svoju sredinu, stvore bolje i povoljnije uslove za rad i djelovanje mladih u svom okruženju.

 

 

Kandidovani projekti trebaju  da se odnose na oblast kulture, sporta, obrazovanja, ekologije i civilnog drustva da su namjenjeni mladima sto podrazumjeva kreativno izrazavanje mladih kroz

muziku, umjetnost ( koncerti, sviranje muzickih instrumenata, skola slikanja izlozbe, pozorisne predstave i sl.

  1. b) sportske aktivnosti
  2. c) edukacije mladih ( npr.borba protiv aktuelnih poroka u drustvu, kurs informatike, stranih jezika i sl.)
  3. d) a ktivnosti koje p romovisu odgovoran odnos prema prirodi i unapredenju kvaliteta ljudskog zivota (uredenje, ciscen]e, posumljavanje zivotne sredine isl.)
  4. e) aktivnosti koje poticu mlade na vece ucesce u drustvenorn zivotu, demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma isl.
  5. f) infastrukturne-drustvene sadrzaje za mlade (uredenje igralista, sportskih poligona, vanjskih igraonica za djecu. parkova u krugu d rustvenih i skolskih ustanova isl).

da se predlozeni projekat realizuje do kraja budzetske godine u kojoj su sredstva odobrena da se uz projekat dostavi finansijski i opisni izvlesta] o radu ukoliko su aplikanti bili korisnici budzetskih sredstava, a isti nisu dostavili u proteklom period

 

 

Finansijski se nece podrzati: –

projekti usmjereni na promociju politickih partija

projekti podnosilaca zahtjeva sa druge opcine

projekti kojima se finasiraju bruto i neto place i osnovne djelatnosti

projekti kojima je jedina svrha korist zaposlenih u pravnom lieu

projekti koji podrazumjevaju iskljucivu nabavku hrane, odiece, narnjestaja, kancelarijskog materijala i sl.

projekti predlagaca koji ne ispunjavaju uvjete Kriterija za podsticaj mladima

projekti udruzenja koji svoje aktivnosti ne obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima koja vrijede za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog iii socijalnog porijekla, politickog iii drugog misljenja, spola, hendikepa iii starosti iii na bilo koji drugi način

 

Uz pomoć ovakvih projekata brojne organizacije i udruženja uspjele su da realizuju značajne i društveno korisne projekte koji su njihov rad, sredinu, društvo učinili boljim i unaprijedili  kulturološke, materijalne i društvene aspekte njihove svakodnevnice.

Svim zainteresovanim Javni poziv dostupan je na web stranici općine kao i na oglasnoj ploči Šalter sale.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem poste na adresu: Trg slobode br.1 Opcinsko viiece Lukavac – Komisiji za pitanje mladih, obrazovanje kulturu i sport iii putem pisarnice na istu adresu.

 

Javni poziv ostaje otvoren zakljucno sa  05.11.2021.godine, odnosno petnaest dana od dana objave istog.