Naslovna Istaknuto Objavljen Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija...

Objavljen Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija sa općine Lukavac


Općina Lukavac i ove godine izrazila je senzibilitet za najranjivije, socijalno ugrožene kategorije .

 

 

Općinski načelnik objavio je  Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac za budžetsku 2021. godinu i to za period 01.septembar 2021. godine – 31.decembar 2021. godine, u iznosu od 10.000,00 KM.

 

 

Pravo na subvencioniranje mjesečnih karata imaju učenici koji ispunjavaju opće i neke od posebnih uvjeta, te ujedno uz Prijavu na Javni poziv ( šalter sala Općine Lukavac ) dužni su priložiti slijedeće dokumente :

 

 

 

OPĆI UVJETI

 1. Uvjerenje od škole da je redovan učenik;
 2. Kućnu listu;
 3. Dokaz o mjestu prebivališta ( CIPS );
 4. Uvjerenje od JU Službe za zapošljavanje Tk Tuzla – Biro Lukavac za oba roditelja , a ako su oba roditelja nezaposlena i nisu prijavljeni kod JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla – Biro Lukavac, Uvjerenje od Biroa da se ne nalaze na evidenciji i ovjerenu Izjavu da su nazaposleni;
 5. Kopiju mjesečne karte
 6. Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu.

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

 1. Kopiju svjedočanstva/svjedodžbe o završenom prethodnom razredu;
 2. Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji;
 3. Uvjerenje za roditelja ili učenika da je korisnik socijalne pomoći,
 4. Uvjerenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata i
 5. Dokaz da je učenik bez jednog ili bez oba roditelja. (smrtni list)

 

 

U Javnom pozivu se navodi da učenici  koji  ispune  uvjete  iz  tačke  II  i  blagovremeno  predaju  zahtjev  sa  potrebnim dokumentima ostvarit će pravo na subvencioniranje mjesečne karte u punom iznosu.

 

 

U slučaju da zahtjev za subvencioniranje podnese više učenika iz iste porodice, pravo na subvencioniranje ostvarit će samo jedan učenik i to onaj čija je vrijednost mjesečne karte veća.

 

 

Javni poziv  objavljen je danas(14. septembar)  i biti će otvoren 15 dana, a isti se može pogledati   na web stranici Općine Lukavac i Oglasnoj ploči Općine Lukavac (šalter sala Općine).

 

 

Ovom prilikom bit će  posebnim rješenjem imenovana  Komisija za provođenje postupka po javnom  pozivu  za  subvencioniranje  mjesečnih  karata  učenicima  iz  socijalno  ugroženih kategorija.

 

 

Komisija će nakon  zaprimljenih prijava iste obraditi, sačiniti  rang listu, nakon čega će se sredstva Odlukom Službe za upravu, društvene djelatnosti,  mlade  i  boračko-invalidsku  zaštitu  uz  saglasnost  Općinskog  načelnika  uplatiti  učenicima  kojima subvencija bude odobrena.

 

 

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu :

 

Općina Lukavac-Općinski načelnik

„Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu za

subvencioniranje mjesečnih karti

učenicima iz socijalno ugroženih kategorija“

Trg slobode br.1., 75 300 Lukavac

 

ili lično u šalter Sali Općine Lukavac svakim radnim danom od 07.00-15.30 sat