Naslovna AKTUELNO Objavljena rang lista korisnika sredstava sa pozicije Podrška mladima za 2020. godinu

Objavljena rang lista korisnika sredstava sa pozicije Podrška mladima za 2020. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlankog kantona donijelo je Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije ,,Podrška mladima” u 2020.godi.

 

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Podrška mladima 2020. godina

Lista kandidata čije su prijave neblagovremene nepotpune i neosnovane za dodjelu sredstava sa pozicije 32010004 – Podrška mladima u 2020. godini

Rang lista korisnika sredstava sa pozicije Podrška mladima za 2020 godinu