Naslovna AKTUELNO Objavljujemo: Borcima mlađim od 57. godina borački dodatak!

Objavljujemo: Borcima mlađim od 57. godina borački dodatak!


Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica karakterističan je po tome što potencira pravo na egzistencijalni dodatak, jedinstveni borački registar i registar za korištenje prava iz boračko – invalidske zaštite. Pravo na egzistencijalnu naknadu u Tuzlanskom kantonu do 31. decembra ostvarilo je 3516 boraca starijih od 57 godina kojima će prve uplate retroaktivno od dana podnošenja zahtjeva, biti isplaćene tokom ovog mjeseca. Na putu pronalaska rješenja za borce mlađe od 57 godina starosti, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, Ministarstvo za boračka pitanja TK će Skupštini TK uputiti novi zakon o dopunskim pravima boraca. Na taj način u potpunosti će biti usklađen sa Federalnim zakonom. Međutim Kantonalna organizacija demobilisanih boraca, kao i Općinska organizacija Lukavac nisu zadovoljni usvojenim Zakonom kao i njegovim planiranim izmjenama i dopunama.

 

 

Podsjećanja radi, pravo na egzistencijalnu naknadu iz Federalnog budžeta imaju demobilisani borci stariji od 57 godina koji su na Birou duže od 12 mjeseci, i koji su bili pripadnici ARBiH duže od 12 mjeseci, a posljednji uslov je da su državljani BiH. Svi mlađi od 57 godina, pod istim uslovima to pravo trebali bi ostvariti iz kantonalnog Budžeta.  U ovom momentu u Tuzlanskom kantonu 7600 osoba ostvaruje pravo na egzistencijalnu naknadu.

 

 

U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona su kazali da su za ovu namjenu u Budžetu za 2020 godinu uplanirali i dobili 5,5 miliona KM što bi, kako ističu, trebalo biti dovoljno za početak ostvarivanja ovog prava.