Naslovna Istaknuto Objavljujemo: Kategorije osiguranih lica koje su oslobođene plaćanja participacije premije zdravstvenog osiguranja!

Objavljujemo: Kategorije osiguranih lica koje su oslobođene plaćanja participacije premije zdravstvenog osiguranja!


Kategorije osiguranih lica koje su oslobođene plaćanja participacije premije zdravstvenog osiguranja  su:

učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života (bez obzira na osnov osiguranja) –

vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 60% i više

civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60%

članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine

penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku

lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku

osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova

raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku

 osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta –

osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja –

osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica a koja nisu prijavljena na zdravstveno osiguranje preko JU Službe za zapošljavanje, kao nosioci osiguranja

djeca od 15. do 18. godine života koja su ocijenjena kao trajno nesposobna za samostalan život i rad, a prijavljena su na zdravstveno osiguranje kao članovi porodice roditelja

Pored navedenih kategorija osiguranih lica oslobođene su i sljedeće kategorije i to za period važenja ovjere zdravstvene legitimacije:

  1. djeca do navršenih 15. godina života;
  2. osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
  3. osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica i koja su prijavljenja na zdravstveno osiguranje preko iste, kao nosioci osiguranja