Naslovna AKTUELNO Obuka na temu: Postupanje policijskih službenika po prijavama nasilja u porodici

Obuka na temu: Postupanje policijskih službenika po prijavama nasilja u porodici

U okviru redovnog godišnjeg programa edukacije policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK-a i projekta UN Women “Pružanje tehničke podrške Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u osiguranju kvalitetnog i standariziranog odgovora na slučajeve nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji jučer je započela obuka za policijske službenike na temu Postupanje policijskih službenika po prijavama nasilja u porodici i provođenje zaštitnih mjera.

 

 


Obuka se organizuje s ciljem usavršavanja i sticanja novih vještina u pogledu rada policijskih službenika u navedenoj oblasti, kroz obrađivanje više tema: postupanje po prijavi nasilja u porodici, podnošenje zahtjeva za izricanje zaštitne mjere, sudsko odlučivanje o zahtjevu za izricanje zaštitne mjere, uzroci, tipologija i posljedice nasilja u porodici, provođenje zaštitnih mjera i dr.

 

 

Riječ je o trodnevnoj obuci, koja se odvija kroz više segmenata: predavanja stručnih osoba, diskusija i individualnog rada polaznika, a zbog nepovoljne epidemiološke situacije realizira se putem zoom aplikacije.