Naslovna AKTUELNO Od 07. do 13. oktobra obilježava se “Dječija nedjelja”

Od 07. do 13. oktobra obilježava se “Dječija nedjelja”Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona organizator je svečane promocije hranitelja koja će se održati u četvrtak, 10. oktobra 2019. godine u Dramar-Centru u Tuzli sa početkom u 13:00 sati. Promocija hranitelja se realizira u okviru Programa obilježavanja  „Dječije nedjelje“ na području Tuzlanskog  kantona, a ima za cilj promociju prava svakog djeteta da ima porodicu.

 

U oviru promocije će biti upriličena svečana dodjela Certifikata hraniteljskim porodicama koje su uspješno završile edukaciju za hranitelje po PRIDE modelu edukacije. Promocijom je obuhvaćeno 40 polaznika edukacije iz 23 hraniteljske porodice iz Tuzle, Gradačca, Gračanice, Srebrenika, Kalesije, Čelića i Lukavca.

 

Obuku hraniteljskih porodica organizira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa SOS Dječijim selima BiH i kantonalnim ministarstvima, a provodena je od strane certificiranih edukatora za hraniteljstvo iz TK. Promocija hranitelja realizira se u saradnji sa edukatorima za hraniteljstvo iz TK, centrima za socijalni rad TK, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i SOS Dječijim selima BiH.

 

U okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“, koja se obilježava prve sedmice u mjesecu oktobru, ove godine od 07.10.-13.10.2019. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, u saradnji sa ustanovama i organizacijama koje se bave unapređenjem ukupne društvene brige o djeci, uradilo je Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Nosioci programskih aktivnosti su 12 organizacija čiji projekti, uključujući i obilježavanje Dječije nedjelje, su podržani iz sredstava Dječije nedjelje  prikupljenih u 2018. godini. U okviru programa planirana je realizacija ukupno 42 aktivnosti kao što su: edukativne, kreativne, inkluzivne i muzičke radionice, dječiji festival, okrugli stolovi, izleti, promocije, izložbe, sportske manifestacije, igre bez granica i sabirna akcija.

 

Ove godine u okviru „Dječije nedjelje“, u organizaciji Ministarstva, planirana je i promocija hraniteljstva i prava svakog djeteta da ima porodicu, što je jedan od naših bitnih prioriteta.

 

Obilježavanje „Dječije nedjelje“ ima za cilj unapređenje društvene brige o djeci, ali i podsticanje privrednih društava, poslodavaca i drugih pravnih i fizičkih lica na obaveze uplate sredstava u toku mjeseca oktobra u skladu sa članom 95. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH.