Naslovna AKTUELNO Održan sastanak na kojem je govoreno o projektu regulacije korita Spreče (VIDEO)

Održan sastanak na kojem je govoreno o projektu regulacije korita Spreče (VIDEO)

Sastanak načelnika Edina Delića sa predstavnicima JP “Spreča” i kompanije Sisecam Soda Lukavac imao je za cilj da se sve tri strane dogovore oko daljih aktivnosti na realizaciji projekta regulacija korita rijeke Spreče, a kako bi se iznašla mogućnost za trajno osiguranje bijelog mora kao mogućeg onečišćavanja.

 

Općina Lukavac je sa Agencijom za vodno područje rijeke Save uradila projekat regulacije trase, te osigurali potencijalne investitore za realizaciju pojekta, a predhonih mjeseci započelo se i sa eksproprijacijom zemljišta. Nakon toga, uslijedio je prigovor od strane Sisecam sode Lukavac zbog navodnog ugrožavanja deponije desnom obalom rijeke Spreče.


 

Nakon što je UNDP odabrao projekat Agencije za vodno područje rijeke Save za regulaciju korita rijeke Spreče kojim će biti smanjen rizik od poplava, resorno kantonalno ministarstvo pokrenulo je pripremne radnje sa predstavnicima lokalnih zajednica za pravovremeno uklanjanje svih zapreka. Među ključnim preduslovima za realizaciju ovoga projekta su eksproprijacija zemljišta i izrada građevinske dozovole.

 

Sastanku je prisustvovala ekipa RTV Lukavac, a video prilog je pripremila Sabina Džibrić.

 

 

(RTV Lukavac)