Naslovna AKTUELNO Održan sastanak predstavnika lokalnih zajednica (VIDEO)

Održan sastanak predstavnika lokalnih zajednica (VIDEO)

U kabinetu načelnika Općine Lukavac jutros je održan sastanak povodom akcidenta u GIKIL-u, a kojem su prisustvovale delegacije Vlade TK i opštine Petrovo, Gračanica i Doboj,  uključujući i vještaka Tužiteljstva TK, prof. Abdela Đozića. Sastanku nisu prisustvovali jedino predstavnici GIKIL-a i oni čija je to stvarna nadležnost, Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša.

Nakon sastanka na kojem su usvojeni određeni zaključci, delegacije su zajedno obišle teren gdje je primjećeno da je još uvijek u pristuno isticanje kontaminirane tečnosti u Spreču.

Federalna uprava za inspekcije prije dva dana je saopćila da je u GIKIL-u došlo do incidentnog ispuštanja onečišćene tekućine uslijed eksplozije rezervoara R34 u kome se nalazila amonijačna voda u RJ Kondenzacija u GIKIL-u.


Isteklo je približno između 200-300 m3 amonijačne vode sa primjesama katrana, te se pretpostavlja da je oko 70 m3 isteklo u rijeku Spreču, podaci su Federalnog inspektorata.

Sve se to reflektira na život stotinu hiljada stanovnika nizvodno u općinama Lukavac, Gračanica, Doboj Istok, Petrovo i Doboj, pa je sastanak sazban u koordinaciji Lukavca i Kantonalnog štaba za civilnu zaštitu.

Jedinstven je zaključak da se u cijeli slučaj moraju jače uključiti oni čija je to stvarna nadležnost, a to su: Federalno ministarstvo za okoliš i Agencija za slivno područje rijeke Save.

Podsjetimo, federalni vodni inspektor je proglasio Drugi stepen ugroženosti i angažirao ovlašteni pravni subjekt Delta petrol Kakanj za sprječavanje daljnjeg širenja onečišćenja koje pluta rijekom Sprečom.