Naslovna AKTUELNO Održan sastanak Sindikata i Vlade FBiH u vezi sa najnižim platama

Održan sastanak Sindikata i Vlade FBiH u vezi sa najnižim platama


Danas je u Sarajevu održan sastanak predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i pregovaračkog tima Vlade FBiH s predstavnicima reprezentativnih granskih sindikata za područja djelatnosti rudarstva, šumarstva i prerade papira, trgovine, državne službe, hemije, sigurnosti (policija), finansija, željezničkog saobraćaja i zdravstva.

 

Razgovarano je o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu, koji je krajem prošle godine stupio na snagu, a kojim je propisano da će najniža plaća biti utvrđivana i usklađivana na osnovu metodologije i propisa Vlade FBiH.

 

Predstavnici sindikata zatražili su od Federalne vlade da, u što kraćem roku, pokrene sve neophodne radnje kako bi došlo do hitnog i značajnog povećanje najniže plaće.

 

Podržan je rad Ekonomsko-socijalnog vijeća i ukazano na probleme u njegovom funkcioniranju kao i potrebu reforme ovog tijela, jer pored sindikata iz javnog sektora s velikim brojem članova (sindikata zdravstva i policije), sindikati koji predstavljaju radnike iz realnog sektora i to u važnim privrednim granama poput energetike, trgovine, saobraćaja, šumarstva i finansija, već godinama ne učestvuju ili nisu nikad učestvovali u njegovom radu.