Naslovna AKTUELNO Održan skup na temu “Primjena odgojne preporuke – redovno pohađanje škole” (VIDEO)

Održan skup na temu “Primjena odgojne preporuke – redovno pohađanje škole” (VIDEO)Udruženje građana Vive Žene, u saradnji sa partnerima: Centar za socijalni rad Lukavac, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Klinika za psihijatriju- Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak su organizovali Okrugli sto na temu “Primjena odgojne preporuke – redovno pohađanje škole” koji je održan 10.maja u Hotelu “Senad od Bosne” Lukavac.
Učesnici okruglog stola su bili članovi multidiciplinarnog tima, oformljenog u Gradu Lukavac, čije djelovanje je i formalno regulisano kroz potpisivanje Protokola o postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva. Tema trećeg Okruglog stola je Primjena odgojne preporuke – redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao, sa fokusom na redovno pohađanje škole gdje su učesnici zajednički radili na konkretnom slučaju gdje je predložen plan mjera i načini sprovođenja ove mjere.
Okrugli sto je organizovan u okviru projekta ”Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva”, kojeg finasira Švicarska vlada.
Projekat ima za cilj da se sa djecom u kontaktu sa zakonom, djecom u riziku od vršenja krivičnih djela i njihovim porodicama u Gradu Lukavac postupa u skladu s međunarodnim standardima zasnovanim na pravdi za svako dijete, te da se mjere prevencije, intervencija i reintegracije poduzmu na najbolji mogući način koji je u interesu svakog djeteta.
Više doznajte u video prilogu Mirzete Riđešić:
(RTV Lukavac)