Naslovna Istaknuto Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Lukavac + VIDEO

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Lukavac + VIDEO

Tokom poslijepodnevnih i večernjih sati 10. aprila 2018. godine, održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac, kojoj je prisustvovalo 29 vijećnika.

 

Vijećnici su dali podršku Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kao i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o odgođenom plaćanju.


 

Razmotren je dopis  Ministarstva finansija TK u vezi inicijative za poresko oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava mladih bračnih parova koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Inicijativa je, uz prijedloge klubova SBB i DF, koje su iznijeli Jasminka Memić i Alen Nuhić, da se dobna granica za oslobađenje pomjeri sa 30 na 35 godina, i usvojena.

 

Donesena je Odluka o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studiranja za školsku/ akademsku 2017. /2018. godinu, kao i Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija u čenicima i studentima za 2017./2018. godinu. Raspravi i glasanju po ovim pitanjima nije prisustvovalo sedam vijećnika, uglavnom iz SDP, koji su salu PU Lukavac privremeno napustili zbog prethodnog incidenta, zbog kojeg su zatražili i intervenciju policije.

 

Najviše rasprave je izazvala Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća za komunalne i zanatske „Rad“ Lukavac sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima FBiH. Većinom glasova je usvojena, ali uz amandmane SDA, koje je iznio Ermin Jusufović. Od ukupno šest amandmana, dva je usvojio predlagač (resorna služba Općine Lukavac), jedan su povukli, a većinom glasova vijećnika usvojena su preostala tri.

 

Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu JU Javna biblioteka Lukavac.

 

Plan rada i finansijski plan Komisije za provođenje postupka opoziva općinskog načelnika Edina Delića, koju je obrazložio predsjednik komisiie Ermin Prijić,  su usvojeni većinom glasova.

 

Većina je odlučila i o imenovanju komisije za provođenje konkursne procedure za izbor članova upravnih odbora javnih ustanova u Lukavcu, a u okviru kadrovskih pitanja imenovana je i komisija za procjenu nepokretnosti.

 

Objekat „Vila“ i mogućnost proglašenja javnim interesom ovoga nacionalnog spomenika su dobili podršku vijećnika, uz zaključak da se ovaj objekat sa sadašnjim vlasnikom ne može kompenzirati za zemljište na kojem bi bilo izgrađeno novo „bijelo more“.

 

RTV Lukavac je putem zvanične Facebook strane sjednicu prenosila uživo, a kompletan snimak i novinarski izvještaj će biti emitovani u programu i radija i televizije.

 

(RTV Lukavac)